EFFICIENCY IS DE SLEUTEL VOOR E-COMMERCE

Picpac verzorgt de gehele logistieke operatie van Any Lamp, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in de online verkoop van verlichtingsproducten. Any Lamp is vooral bekend van webshops als Lampdirect.nl van waaruit het bedrijf wereldwijd diverse soorten lampen verkoopt aan meer dan 250.000 klanten. Door de snelle groei is er veel focus op verbetering van efficiency waarbij Astro WMS van Consafe Logistics een grote rol speelt.

“Het WMS heeft vooral veel meer structuur gebracht binnen het be­drijf”, vertelt Bram van der Linden, CEO van Any Lamp. “Hierdoor gaan we meer georganiseerd te werk en weten we exact de status van elk ar­tikel in het magazijn. Locaties van de artikelen, het aantal pickbaar, aanbe­volen picklocaties, hoeveelheid werk per gebied, geautomatiseerde aan­vulopdrachten en meer. Als we kijken naar de periode voor het WMS, dan wisten we alleen de hoofdlocatie van het artikel.”

DATA, DATA, DATA

Als een belangrijke online speler voor de Europese B2B-markt is Any Lamp zeer datagedreven.
“De combinatie van online ontwikke­lingen en datagedreven processen is key voor succes”, zegt Bram van der Linden. Dit wordt ook steeds belangrijker in het logistiek proces. “Op het moment dat er behoefte is om de dagelijkse operatie efficien­ter te maken dan zijn data cruciaal”, bevestigt logistiek manager, Chris­tian van der Sanden. “Het gaat niet meer aIleen om data-analyse, maar ook om de directe aansturing van onze processen. Met behulp van Op­view in Astro kunnen we onze pick performance meten, resources plan­nen en workload beter verdelen.”

VERBETEREN VAN EFFICIENCY

De bezetting van de locaties in het magazijn wordt continu geoptimali­seerd voor het aanvul- en pickproces. “Om in een groeiende business een positieve margeontwikkeling te realiseren, moetje iedere keer net iets efficienter zijn dan de vorige keer”, vertelt Christian van der Sanden. “Hiervoor zijn data-analyse en procesaansturing door gebruik te maken van de instellingsmogelijk­heden in het WMS belangrijk. Een goede samenwerking met Consafe Logistics is zeer waardevol om van een systeemfunctionaliteit naar een oplossing te gaan. Dit stelt ons in staat om naast vaste picklocaties en aanvulprocessen ook alternatieve pickgebieden en aanvulregels te hanteren. Hierdoor is het picken ook weer leuker geworden.”

Three colleagues standing in Picpac warehouse

(v.l.n.r.) Christian van der Sanden (Logistiek manager Picpac), Bram van der Linden (CEO Lampdirect), Nabil Popalyar (Applicatie Consultant Consafe Logistics).

SMART WAREHOUSING

De verbeteringen in het logistiek proces zijn ook duidelijk merkbaar voor de klanten, zegt Bram van der Linden. “De snelheid van orderont­vangst tot uitlevering is verhoogd. De hogere efficiency zorgt voor lagere kosten en uit zich in lagere prijzen en snellere leveringen voor onze klanten, waardoor we sneller kunnen groeien.” De volgende stap in smart warehou­sing zal het verder investeren in tech­nologie zijn.
“Het verder automatiseren van het pick- en packproces staat bij ons nu op de planning”, zegt Bram van der Linden. “We moeten iedere maand iets efficienter werken”, vertelt Chris­tian van der Sanden. “Hiervoor moe­ten we de WMS-functionaliteiten nog beter begrijpen en het beter inrich­ten. Een goede samenwerking met Consafe is hier erg waardevol voor.”