Vet du hvor mye feilplukking koster bedriften deres?

Ifølge Svensk Handel er kostnaden for feilplukking SEK 1850 (ca. NOK 1790) per artikkel.

Men de tar feil. Det virkelige tallet er mye høyere fordi denne summen bare tar hensyn til de direkte kostnadene – og det er veldig mye penger man ikke tar med i beregningen når de analyserer virkningene av en enkel feilplukking.

Feilplukking får mange konsekvenser …

Ved en brukerkonferanse som nylig ble arrangert av Consafe Logistics analyserte vi den totale kostnaden av feilplukking og fant (med et avvik på 0,2 %) at forskjellen mellom selskaper som registrerte henholdsvis 0,72 % og 0,52 % feilplukking, tilsvarte et tap på hele 5 millioner SEK.

Ett feilplukking medfører mye plunder og krever mye av alle involverte for å rettes opp. Her er noen vanlige scenarioer:

Du Kunden din
 • Selgeren registrerer kundens klage
 • Klageavdelingen undersøker saken
 • Lageret sender ut nye varer
 • Lageret behandler den returnerte varen
 • Ekstra fraktkostnader påløper
 • Regnskapsavdelingen sender kunden en kreditnota
 • Selskapet mister inntekter som følge av ubetalte fakturaer
 • Klager til selger
 • Følger opp at Klageavdelingen og regnskapsavdelingen følge opp klagen
 • Må bruke flere ressurser på å skaffe en umiddelbar erstatning hvis kundens kunde ikke kan vente
 • Taper inntekter fordi man ikke kan dekke etterspørselen når den oppstår
 • Kan få problemer med kontantstrømmen som følge av ubetalte fakturaer

Hvert av disse punktene medfører direktekostnader og merkostnader, både for dere og kunden.

… Og dette kan koste dere flere millioner

Vurder kundens opplevelse, som angitt ovenfor. Slike opplevelser gjør ikke akkurat kunden fornøyd?

I dagens sammenkoblede verden kan feilplukking koste virksomheten dyrt i form av sviktende kundelojalitet, varemerkeomdømme og negativ omtale, det være seg på nettet eller i samtaler kundene imellom. Slike immaterielle aktiva får en svært reell innvirkning på bunnlinjen.

Men la oss se på de fem millionene SEK og hvor de kommer fra:

Feilplukking 0,72 % 0,52%
Ordrelinjer per dag 6 270 6 270
Ordrelinjer per måned 131 670 131 670
Feil per år 11 340 8 316
Feil per dag 45 33
Gjennomsnittlig kostnad 1 850 SEK 1 850 SEK
TOTALKOSTNAD 20 979 000 SEK 15 384 600 SEK


Så hvordan reduserer man feilplukkingen?

Først og fremst må man ha presise målinger. Ikke se bare på erstatnings- og fraktomkostningene, men ta hensyn til hele kjeden som er involvert.

Deretter starter du på innkommende varer og jobber deg frem til forsendelsen, og analyserer mulige feilkilder gjennom inngående og utgående vareflyt.

Ved den inngående vareflyten: Kan dere ta i bruk skanning for å forbedre varebehandlingen frem til forsendelsen og enda lenger? Da får dere bedre sporbarhet, helt fra produktet ankommer lageret deres.

Hvilke systemer kan dere ta i bruk for å øke presisjonsnivået under plukking? Vurder en talestyring som vil veilede lagermedarbeiderne om hvor de skal gå, og hva de skal plukke. Eller bruk RFID-merker, som gjør det mulig å spore hver enkelt vares nøyaktige posisjon i lageret.

Og så må dere se på den utgående vareflyten. Kan dere bruke «smarte» vekter under pakkingen for å verifisere vekten? Og skanne ved utsending for å få en siste sjekk før varen forlater lageret?

Med en holistisk tilnærming til lagerdriften kan dere utarbeide en presis kost/nytte analyse for å sikre at dere investerer i de rette systemene. Dette vil gjøre det mulig for dere å tilby bedre tjenester og skape mer verdi for kundene, samtidig som dere beskytter virksomheten mot kostnadene ved en enkel feilplukking.


Thord Sjölin er Business Process Expert ved Consafe Logistics
Joakim Gustafsson er Business Relations Manager ved Consafe Logistics