BEDRE LOGISTIKK MED KUNSTIG INTELLIGENS

Kunstig intelligens, eller AI, er i ferd med å endre måten vi jobber med logistikk på, og riktig bruk av kunstig intelligens kan gi en rekke store gevinster. Tiden er kommet for at kunstig intelligens virkelig kan utgjøre en forskjell, nå som moderne systemer lærer av stordata, som i seg selv er i stadig utvikling. Kunstig Intelligens er kommet for å bli, og kan sikre en bedre fremtid for hele markedet.

Det grunnleggende målet med AI er å gjøre vår hverdag enklere. Dette kan være gjennom å redusere potensialet for menneskelige feil, oppdage muligheter basert på fakta og data, maskinlæring eller til og med drive intelligent automasjon. Hva du faktisk får ut av AI avhenger veldig av hvilke behov du har i utgangspunktet.

De potensielt umiddelbare fordelene ved å implementere AI i ditt lagerstyringssystem består av økt effektivitet, og sparing på visse kostnader. Dette avhenger av hvilke systemer du velger, og hvordan du tar de i bruk.

LES MER
A grey, blue and dark blue circle explaining the different definitions of AI

SYSTEMER SOM UTVIKLER SEG I TAKT MED DIN VIRKSOMHET

En av de største fordelene med bruk av AI i logistikk er at algoritmene vil lære underveis, og utvikle seg i takt med din virksomhet. Desto mer data du har, desto bedre vil algoritmene bli, og dette gjelder uansett hvilket område i virksomheten din du beriker med AI.

Consafe Logistics tilbyr i dag to ulike muligheter med AI – klare for implementering for å gjøre din virksomhet mer effektiv, og dette er bare starten.

En hvit robothånd legger en byggestein i en boks

SMART BOKS-KALKULERING

Bokskalkulering er prosessen der et lagerstyringssystem beregner hvor mange esker/paller en eller flere ordre skal plukkes til basert på grunndata som mål, vekt og volum. Denne prosessen utføres vanligvis basert på enkel grunndata. Vi har lagt til kunstig intelligens for denne prosessen, som sikrer at hver forsendelse blir så kostnadseffektiv som mulig, der vi sikrer at vi sender optimale transportkolli og holder transportkostnadene så lave som mulig.

Vår AI fungerer godt ettersom vi har mye data å jobbe med. Algoritmen jobber seg gjennom ulike alternativer, og identifiserer det beste alternativet for hver enkel forsendelse.

STRØMLINJEFORMET LAGRING

Consafe Logistics er stolte av å kunne tilby en innovativ modul som kan revolusjonere måten du organiserer ditt lager på. Mange logistikkintensive bedrifter plasserer varer på lageret på samme måte som i butikkene, der varene blir plassert etter kategori og lagret ved siden av hverandre. For eksempel en tekstilbedrift som har alle skjorter på et sted, bukser et annet sted, og skotøy for seg – men dette er ikke den mest effektive måten å plassere varene sine på.

Med vår AI løsning blir varer plassert basert på ordrehistorikk, som vil si at de blir plassert på en mer effektiv måte. Varer som selger mye, eller ofte ligger havner på ordre med andre varer, blir plassert på lett tilgjengelige lagerlokasjoner. Dette medfører at man får mer effektivt plukk, og reduserer arbeidsbelastningen på lageret. Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvordan dette virker.

To hender som løfter en brun kasse inn i et stativ

VIL DU VITE MER OM KUNSTIG INTELLIGENS?

BE OM EN DEMO

LØSNINGER FOR LAGERSTYRINGSSYSTEMER

Logistikk kan være utfordrende. Hver enkelt beslutning er betydningsfull, og om kun ett ledd i verdikjeden ikke er så effektiv som den bør være, kan dette få store konsekvenser. AI kan ha en positiv innvirkning på hele verdikjeden, og sikre at du drifter mer effektivt enn noen sinne.

Årsaken til at AI kan gi store gevinster i denne bransjen er det faktum at det finnes så mange alternativer for hvordan vi skal håndtere oppgaver, og så mange beslutninger som må fattes fra en ordre ankommer, til den skal sendes. Desto mer du tillater at et intelligent og stabilt lagerstyringssystem tar disse beslutningene, desto mer effektive vil prosessene dine være.

AI kan revolusjonere måten du organiserer ditt lager på, og sikre at varer blir plassert etter frekvens, og i nærheten av varer de ofte selges sammen med. Boks-kalkulering og forsendelser kan også optimaliseres ved bruk av algoritmer med AI, slik at systemet selv kan beregne akkurat hva som vil være den mest kostnadseffektive måten å skape forsendelser på, uten antagelser, eller feil.

Videre ligger det potensiale for at AI kan forbedre automatiserte prosesser, og å bidra enda mer til virksomheten din gjennom å tilby verdifulle data, som igjen kan gjøre AI enda mer effektiv. Vi har såvidt berørt overflaten når det gjelder mulighetene med AI, men ved å være tidlig ute, kan vi være forberedt på hva fremtiden vil bringe.

LES MER…

Robust og fleksibelt lagerstyringssystem som forteller deg hva, hvor og hvordan – for maksimal ytelse

FORTELL MEG MER

Ved å legge Astro WCS på WMS, får du muligheten til å styre avansert automasjon.

FORTELL MEG MER

Utvid med ytterligere funksjonalitet som er egnet til din spesifikke bransje og lagerdrift.

FORTELL MEG MER