FULL KONTROLL OG OPTIMALISERING AV LAGERDRIFTEN

SattStore WMS er et produkt i lagerstyringsporteføljen vår som bare tilbys eksisterende kunder.

SattStore WMS er et komplett lagerstyringssystem (WMS) som håndterer både manuelle og automatiserte lagre med palleløftere, minikraner, STV-er, AGV-er, transportbånd, vertikale lagringsenheter, radiobaserte dataterminaler, pick-to-light, stemmestyrt plukking og sorteringssystemer, så vel som å administrere alle operatørfunksjoner i hele lageret, fra varemottak til forsendelser. En komplett planleggingsfunksjon er standard i tillegg til arbeidsforvaltning, sporbarhet og tredjepartslogistikk (3PL).

FORDELENE VED SATTSTORE WMS

  • Redusert lagerverdi

  • Produksjonsøkning på 10 til 15 %

  • Bedre plassutnyttelse

  • Nøyaktige volum- og posisjonsdata

  • Informasjon oppdatert på minuttet

  • Gunstig avkastning

  • Bedre kontroll over prioriteringene

  • 50 til 70 % mindre administrasjonsarbeid

  • Integrasjon med eksisterende ERP-systemer

  • 50 % bedre utnyttelse av administrasjonsressursene