PLANOWANIE – UŁATWIONE ZADANIE

Redukuj koszty administracyjne i efektywnie rozplanuj swoje zasoby! WorkForce Planner pozwala śledzić potrzeby kadrowe, dostępny personel, różne formy zatrudnienia i kompetencji, planowane nieobecności i zgłoszone zwolnienia lekarskie, wyposażenie oraz kompetencje, jakie są wymagane do obsługi sprzętu. WorkForce Planner pozwala uniknąć błędów poprzez załadowanie danych osobowych z systemu personalnego.

Z WorkForce Planner dostosowanym do planowania pracy w centrum dystrybucyjno-magazynowym codzienne planowanie jest łatwiejsze. Wspólny kapitał zasobów ludzkich i urządzeń może być elastycznie wykorzystywany.

Planowanie oparte jest na pracownikach związanych z konkretnym działem. Jeśli pewien dział posiada zbyt mało personelu, Workforce Planner określa umiejętności i pozwala wykorzystać pracowników z innych działów lub wynająć personel opłacany godzinowo.

„Na rynku istnieje wiele narzędzi planowania,
ale nie są one dostosowane do warunków panujących w magazynach czy centrach dystrybucyjnych. Zamiast tego, są one często związane z procesami przemysłowymi. Czuliśmy, że nie są one zgodne z naszymi potrzebami”

Rose-Marie Oldebring, Project Manager dla logistyki w Elgiganten.