PRZYŚPIESZ SWÓJ MAGAZYN AUTOMATYKĄ

Wysoce zautomatyzowane magazyny z kompleksową obsługą towarów wymagają systemów, które mogą obsługiwać złożoną logikę podejmowania decyzji. Muszą zarządzać przepływem różnych materiałów  (np. przedmiotów, skrzyń i palet) w ramach automatyzacji ich obsługi.

System kontroli magazynu (WCS – Warehouse Control System) od Consafe Logistics zintegrowany z systemem do zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System) i automatyzuje obsługę towarów w czasie rzeczywistym.

Astro WCS daje swobodę wyboru automatyzacji obsługi towarów od dowolnego producenta i nie pozwala na jej przyszłą rozbudowę o urządzenia innych dostawców.

Rozwiązanie oparte na systemach WMS i WCS od Consafe Logistics zapewnia kompleksową obsługę zarówno manualnej, jak i zautomatyzowanej części magazynu. Wdrożenie zmiany w jednym systemie stwarza możliwość wykorzystania go w drugim. 

Astro WMS talking the ERP and the Automatic Equipment in the warehouseAstro WMS® increases efficiency in warehouses, helping you gain total control over performance, forecast in real-time and ensure full traceability. It makes introducing automated processes seamless and easy, offering complete flexibility and opportunities for expansion.

Astro WMS talks to the ERP and Astro WCS. Astro WCS governs the automatic equipment.By adding Astro WCS to the WMS you control advanced automation installations. It’s easy to add new equipment to Astro WCS as your needs grow, and as new innovations hit the market.