PRZYŚPIESZ SWÓJ MAGAZYN AUTOMATYKĄ

Wysoce zautomatyzowane magazyny z kompleksową obsługą towarów wymagają systemów, które mogą obsługiwać złożoną logikę podejmowania decyzji. Muszą zarządzać przepływem różnych materiałów  (np. przedmiotów, skrzyń i palet) w ramach automatyzacji ich obsługi.

System kontroli magazynu (WCS – Warehouse Control System) od Consafe Logistics zintegrowany z systemem do zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System) automatyzuje obsługę towarów w czasie rzeczywistym.

Astro WCS daje swobodę wyboru automatyzacji obsługi towarów od dowolnego producenta i pozwala na jej przyszłą rozbudowę o urządzenia innych dostawców.

Rozwiązanie oparte na systemach WMS i WCS od Consafe Logistics zapewnia kompleksową obsługę zarówno manualnej, jak i zautomatyzowanej części magazynu. Wdrożenie zmiany w jednym systemie stwarza możliwość wykorzystania go w drugim.

Astro WMS talking the ERP and the Automatic Equipment in the warehouseAstro WMS® pomaga w uzyskaniu całkowitej kontroli i zwiększeniu wydajności w magazynach. System wykorzystuje prognozy w czasie rzeczywistym i umożliwia pełne śledzenie przepływów.

Astro WMS talks to the ERP and Astro WCS. Astro WCS governs the automatic equipment.W pełni współpracujący z Astro WMS®, Astro WCS może integrować się ze sprzętem od różnych dostawców automatyki. Dzięki niemu wprowadzenie zautomatyzowanych procesów jest proste oraz zapewnia pełną możliwości rozwoju.