UZYSKAJ PEŁNĄ KONTROLĘ Z YMS

ZOPTYMALIZUJ SWÓJ PLAC

Yard Management System (YMS) zapewnia lepszy podgląd i kontrolę wszystkich lokalizacji placu oraz pojazdów. Dostarcza informacje o dostępności doków, kierowcach, pojazdach, numerach rejestracyjnych i wiele więcej, a wszystko to w czasie rzeczywistym.

Collect YMS od Consafe Logistics zapewnia liczne korzyści związane z administracją przyjeżdżających i wyjeżdżających jednostek ładunkowych, czyli naczep, kontenerów, ciężarówek itp. Operacje w Collect YMS są ściśle zintegrowane z Astro WMS®.

Collect YMS optymalizuje i redukuje puste przebiegi jednostek ładunkowych. Kierowcy są prowadzeni w czasie rzeczywistym do punktów wyładunku i załadunku przy użyciu terminali, które eliminują potrzebę używania dokumentów papierowych.

WSPARCIE KLUCZOWYCH OBSZARÓW

Planowanie
Moduł Collect YMS zapewnia całościowy obraz obecnej sytuacji. Użytkownik dostaje informacje o opóźnieniach w transporcie lub dostępności doków w podziale na okna czasowe.

Funkcjonalność portierni
Pracownik portierni może wskazać kierowcy dok lub lokalizację parkingową. Posiada również dostęp do informacji o jednostkach załadunkowych, które kierowca powinien zabrać przed opuszczeniem placu. Godziny wjazdu i wyjazdu jednostki załadunkowej są rejestrowane w systemie, umożliwiając weryfikację spełnienia warunków umowy przez przewoźników.

Funkcjonalność placu
Plac podzielony jest na obszary, w których w zależności od wymagań klienta mogą, ale nie muszą być wyodrębnione miejsca parkingowe. Collect YMS automatycznie przydziela lokalizację parkingową jednostce załadunkowej przed zadokowaniem. Gdy tylko dok staje się dostępny, system automatycznie tworzy zadanie podstawienia do niego jednostki załadunkowej.

Obsługa zadań
Zadania utworzone dla pojazdów na placu są kolejkowane i realizowane zgodnie z priorytetami. Puste przebiegi są minimalizowane przez system poprzez wybór kolejnej aktywności blisko zakończenia poprzedniej.

Pula naczep
Pozwala wyświetlić liczbę dostępnych jednostek załadunkowych w podziale na typ lub przewoźnika. Dzięki temu może zidentyfikować niedobór bądź nadmiar naczep na placu oraz zorganizować odpowiednie transporty.