Aby optymalnie wykorzystać pojemność magazynu wysokiego składowania firma CB zastąpiła swój stary 30-letni system zrobiony na zamówienie na system Astro WMS firmy Consafe Logistics. Wdrożenie zostało przeprowadzone zgodnie z planem, bez zakłóceń i w ramach ustalonego budżetu. Nawet zaplanowane wsparcie powdrożeniowe było właściwie niepotrzebne.

W magazynie wysokiego składowania firmy CB od początku używano tego samego systemu zarządzania magazynem. Wykonane na miarę rozwiązanie zostało napisane w języku COBOL, który pochodzi z lat 60-ych. „Przez lata system był regularnie optymalizowany. Jednakże w ostatnich dziesięciu latach nikt nie odważyłby się do niego dotknąć z powodu braku wiedzy technicznej”, wyjaśnia Peter Coenen, Project Manager w firmie CB.

W ramach budżetu
W 2013 roku firma CB zapowiadając nową strategię uruchomiła proces zmiany systemu zarządzania magazynem na Astro WMS. Jako dostawca usług logistycznych była wówczas liderem w logistyce mediów i aby dalej się rozwijać, skierowała się w stronę dwóch kolejnych sektorów – mody i ochrony zdrowia.

Firma Consafe Logistics przedstawiła dobry plan, według którego zostało dostarczone rozwiązanie. Wdrożenie w magazynie wysokiego składowania odbyło się w ramach budżetu.

Oznaczało to, że magazyn wysokiego składowania musiał pomieścić ubrania i produkty medyczne, jak również książki. „System COBOL został stworzony do pracy z numerami ISBN. Potrzebowaliśmy więcej informacji o produkcie, jak okres trwałości w przypadku produktów medycznych oraz rozmiarów w przypadku ubrań. Chcieliśmy również składować kilka rzeczy w jednej lokalizacji, co nie było możliwe z systemem COBOL. W starym systemie zmiany nie były możliwe, więc musieliśmy go wymienić”, wyjaśnia Coenen.

Magazyn wysokiego składowania działa z systemem Astro WMS od lata 2016 roku. System Astro WMS zakupiono wiosną 2014 roku, aby wymienić trzy istniejące systemy WMS.

Wdrożenie systemu w magazynie wysokiego składowania jest punktem kulminacyjnym Astro WMS dla wszystkich magazynów firmy CB, projektu zaplanowanego na okres pięciu lat. „Kiedy wybieraliśmy nowy system WMS do naszego projektu, braliśmy pod uwagę magazyn wysokiego składowania. Jakie są konsekwencje wymiany naszego systemu na nowy? Jaki wkład był wymagany od nas? Firma Consafe Logistics przedstawiła dobry plan, według którego zostało dostarczone rozwiązanie. Wdrożenie w magazynie wysokiego składowania odbyło się w ramach budżetu” , mówi Janssen, Chief Information Officer w CB.


Integracja z systemem sterowania magazynem WCS

Strefa wysokiego składowania składa się z pięciu korytarzy roboczych i pięciu suwnic paletowych, które stale przemieszczają palety. Przenośnik rolkowy transportuje palety między strefą wysokiego składowania a ośmioma stanowiskami kompletacji zamówień. Większość produktów jest pakowana do opakowań i wysyłana do klientów.

Pozostałe produkty są umieszczane w żółtych pojemnikach i wykorzystywane w strefie kompletacji w części magazynu z obsługą manualną, gdzie zamówienia są kompletowane przy użyciu 24 wózków kompletacyjnych wysokiego składowania.

Coenen: „Najpierw musieliśmy zmapować, jak działa istniejący system. Ponad 95% funkcjonalności zostało przeniesionych do systemu Astro WMS. Następnie system został zintegrowany z systemem sterowania magazynem (WCS) firmy Viastore, dostawcy suwnic, który dwa lata wcześniej adaptował system sterowania w magazynie wysokiego składowania.

Astro WMS jest liderem w dziedzinie operacji. System ten sam określa, które stanowiska kompletacyjne będą przyporządkowane paletom i raportuje to do systemu WCS. Jak tylko paleta dociera na odpowiednie stanowisko kompletacyjne, system Astro WMS otrzymuje o tym powiadomienie. Następnie system wysyła liczbę sztuk do skompletowania na terminal.

Zintegrowany system kontroli ważenia sprawdza, czy kompletujący wybrał odpowiednią ilość. Lista ładunkowa i etykieta wysyłkowa są drukowane zgodnie z zamówieniem klienta. Kompletujący zamyka pudełko i umieszcza je na transporterze. Uzupełniane pozycje zamówienia umieszczone są w żółtym pojemniku w obszarze kompletacji ręcznej.

Optymalna pojemność

Ronald Janssen, CIO at CB and Peter Coenen, CB’s Project Manager

Astro WMS jest inteligentnym systemem, który umożliwia firmie CB optymalnie wykorzystywać przestrzeń w magazynie wysokiego składowania. Podczas przypisywania produktu do jednej z 23.000 lokalizacji system korzysta z metody ABC. Towary szybko rotujące umieszczane są z przodu, a wolnorotujące – z tyłu. System Astro WMS zapewnia optymalne rozłożenie w całym korytarzu poprzez nie składowanie wszystkich szybko rotujących produktów w tym samym korytarzu. „Jeżeli jest kilka palet zawierających ten sam produkt, system dystrybuuje palety do różnych korytarzy. Nie oznacza to, że system Astro WMS zawsze wyznacza inną paletę do pobrań. Chcemy uniknąć pozostawiania częściowych palet w różnych korytarzach”, wyjaśnia Coenen.

Personel również odnosi korzyści dzięki nowemu systemowi WMS. Terminale kompletacyjne w prostszy sposób przekazują pracownikom zadania. „Stare terminale dostarczały znacznie więcej informacji, jak dane klienta, które były nieistotne dla pracowników kompletujących. Teraz terminale wyświetlają tylko informacje, które są niezbędne dla procesu kompletacji. To daje lepszą przejrzystość”, stwierdza Coenen.

Jak tylko zapadła decyzja, chcieliśmy jak najszybciej skorzystać z tego dodatkowego narzędzia, które zostało skonfigurowane i było gotowe do użycia w ciągu kilku dni.

Narzędzia do dostosowania operacji
Obecnie istnieją dwa duże ekrany przy stanowiskach kompletacyjnych, które pokazują postęp oparty o informacje z OpView, narzędzia analityki biznesowej Consafe Logistics. Nadzorca magazynu wysokiego składowania ma dostęp do OpView, otrzymując więcej informacji pomagających zarządzać operacjami. Widzi on, ile zamówień zostało zrealizowanych, a ile wciąż czeka. Jeśli operacje mają opóźnienie, może on przydzielić dodatkowych pracowników kompletujących lub przesunąć klientów i uzupełnić zamówienia, aby nadrobić zwłokę.

Decyzja o wdrożeniu OpView została podjęta, gdy projekt wystartował. “Jak tylko zapadła decyzja, chcieliśmy jak najszybciej skorzystać z tego dodatkowego narzędzia, które zostało skonfigurowane i było gotowe do użycia w ciągu kilku dni.” mówi Coenen.

Całe wdrożenie było bardzo udane. Uruchomienie zaplanowane było na 8 maja najpóźniej na godzinę 17:00, ale testy wypadły tak dobrze, że system został uruchomiony o 8:00 rano.

Planowaliśmy dwutygodniowe wsparcie od momentu uruchomienia, ale nie było potrzeby z niego korzystać„, wspomina Janssen.

„Perfekcyjnie dostosowany zespół”
Janssen przypisuje sukces wdrożenia zaawansowanemu planowi działania firmy CB uzgodnionego z firmą Consafe Logistics. System Astro WMS był najpierw wdrożony w strefie magazynu z książkami edukacyjnymi, która była sterowana przez przestarzały system generujący wysokie koszty obsługi. Klienci działu ochrony zdrowia zostali przeniesieni do Astro WMS w następnej fazie.

Rozpoczęliśmy dwa projekty, aby rozpoznać bezpośrednie oszczędności i wymagane funkcjonalności, których nam brakowało. Podczas tych projektów staliśmy się idealnie dopasowanym zespołem. Znaliśmy się bardzo dobrze, co umożliwiło wzorcowe zakończenie trzeciego projektu w strefie z ubraniami.

Oprócz architektury aplikacji i doświadczenia w trzech branżach, w których działamy, pozytywne doświadczenia wdrożeniowe były głównym powodem decydującym na korzyść Consafe Logistics. Była to absolutna konieczność, aby uniknąć całodziennego przestoju w magazynie wysokiego składowania.”

Teraz, kiedy magazyn wysokiego składowania pracuje z Astro WMS, firma CB rozpoczęła przygotowania do wdrożenia systemu Astro WMS dla linii kopert. Wszystkie zamówienia składające się z jednej pozycji są automatycznie pakowane na tej linii wg zamówienia. Następnie zwrócimy uwagę na logistyczne serce firmy CB: obszar kompletacji ręcznej. „Musieliśmy wdrożyć Astro WMS najpierw w magazynie wysokiego składowania, gdyż właśnie stąd jest uzupełniany obszar kompletacji ręcznej. Teraz, gdy jest to zakończone, możemy zrobić kolejny duży krok. Strefa kompletacji ręcznej jest operacją z większą liczbą korytarzy, ludzi i większą kompleksowością.

Podobnie jak w magazynie wysokiego składowania, chcemy, aby wdrożenie zakończyło się przed latem, aby być gotowym do jesieni, kiedy obroty ponownie wzrosną.”


O firmie CB

Działalność
Zintegrowane usługi logistyczne w zakresie mediów, mody i ochrony zdrowia

Lokalizacja
Culemborg

Wielkość zatrudnienia
778

Liczba książek wysyłana rocznie
62 milionów

Strona internetowa
www.cb.nl

Rozwiązanie Consafe Logistics
Astro WMS

Więcej o kliencie
CB ma ponad 140 lat doświadczenia, jako dostawca zintegrowanych usług logistycznych. CB oferuje rozwiązania w postaci usług logistycznych, logistyki e-commerce, usług finansowych oraz usług informacyjnych i komunikacyjnych. Firma CB działa poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji na rynkach całej Holandii i Belgii. Jest aktywna w mediach, ochronie zdrowia i przemyśle modowym. CB zatrudnia blisko 800 pracowników, a w 2015 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 113 mln EURO. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę www.cb.nl.