KONTROLUJ AUTOMATYKĘ ZA POMOCĄ Astro WCS®

Dla wielu klientów rozbudowanie magazynu o elementy automatyki to dobry sposób na obniżenie kosztów oraz sprostanie wymaganiom rynku. Jednak sama automatyka nie jest wystarczająca. Magazyn zautomatyzowany wymaga systemu, który pozwoli na sprawne zarządzanie rozbudowaną logiką. Takim rozwiązaniem jest Astro WCS®.

W praktyce najczęstszym wąskim gardłem w magazynie jest kompletacja. Dlatego też wiele firm inwestuje w różne rodzaje automatyki. Dzięki temu pracownik nie musi szukać towaru między półkami, tylko odpowiednie produkty same trafiają w jego ręce. Przekłada się to na niższy koszt, wyższą efektywność oraz lepszą ergonomię pracy osoby kompletującej.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O Astro WCS®?

ZAMÓW DEMO

MÓZG I POLICJANT STERUJĄCY RUCHEM – WMS I WCS W MAGAZYNIE

Zarządzanie magazynem odbywa się na wielu poziomach. Podczas gdy WMS to swoisty mózg operacji, zarzadzający przepływami towarów system WCS determinuje sposób, w jaki zadania są wykonywane, np. za pomocą suwnic czy stacji kompletacyjnych. Praca systemu WCS przypomina rolę policjanta, który dba o porządek i zapewnia płynność ruchu na zakorkowanych skrzyżowaniach.

Jeśli w magazynie większość procesów wykonywana jest manualnie i nie są one bardzo skomplikowane, WMS będzie wystarczający. Stosowanie różnych typów automatyki wymaga już uzupełnienia rozwiązania o sprawdzony WCS.

Ilustracja wyjaśniająca, jak WCS ułatwia kontrolę magazynu

PROSTSZA KONTROLA MAGAZYNU Z ASTRO WCS®

Astro WCS® zarządza różnymi przepływami materiałów, opakowań oraz palet dzięki funkcjom takim jak:

  • Połączenie z automatyką w magazynie
  • Wytyczanie tras w obszarach automatycznych
  • Zarządzanie automatyką
  • Nadzorowanie przepływów
  • Interakcja z użytkownikami
  • Zarządzanie priorytetami
  • Monitoring systemu

Astro WCS® dzięki architekturze typu plug-in pozwala na integrację z wszystkimi nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu autoamtyki, posiadając gotowe rozwiązania dla większości z nich.
Pozwala to na swobodny wybór dostawcy automatyki oraz łączenie urządzeń od różnych dostawców w ramach jednego rozwiązania.

WHITE BOX – Astro WMS® I Astro WCS®

Dlaczego wybór systemu WCS oraz WMS od tego samego dostawcy to dobry pomysł? Uruchamiając Astro WCS® zintegrowane z Astro WMS®, pracujesz na tej samej konfiguracji, wykorzystując tę samą logikę zarówno w części zautomatyzowanej, jak i manualnej. Takie rozwiązanie nazywa się na rynku integracją white box. Dodatkowo oznacza to, że wykonując zmiany w jednym z nich, udostępniamy je dla obu. Dzięki czemu cały system dostosowuje się do wymagań przyszłości znacznie szybciej.

WYBIEZ SWOJĄ DROGĘ DO EFEKTYWNEJ AUTOMATYKI

Stopień skomplikowania oraz poziom automatyzacji procesów w magazynie determinują, które rozwiązanie jest dla Ciebie. Jeśli wykorzystywanych jest kilka typów prostej automatyki, system WMS będzie najlepszym rozwiązaniem. Dla bardziej rozbudowanych rozwiązań należy rozbudować go o system WCS.

Wybór odpowiedniej ścieżki jest bardzo ważny, ale jest on odwracalsny. Decydująć się na automatykę od wielu dostawców należy rozważyć korzyści posiadania zarowno WMS, jak i WCS od jednego dostawcy.

Matryca opisująca sposób korzystania z Astro WCS z Astro WMS® lub bez

POBIERZ SWÓJ KARTĘ PRODUKTU TUTAJ:

POBIERZ

CZYTAJ WIĘCEJ…

Astro WMS®

Sprawny i elastyczny system do zarządzania magazynem. Maksymalizuje rentowność Twoich operacji – informuje Cię, co, gdzie i kiedy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MODUŁY DODATKOWE

Zaawansowane funkcjonalności systemów WMS i WCS, odpowiadające na potrzeby rynku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SPRZĘT

Decydując się na zatwierdzony przez nas sprzęt, dostajesz skonfigurowane i gotowe do użycia rozwiązanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ