Matryca opisująca sposób korzystania z Astro WCS z Astro WMS® lub bez