W DRODZE PO ZRÓWNOWAŻONĄ PRZYSZŁOŚĆ

Przewiduje się, że w ciągu kolejnych 10 – 15 lat setki milionów ludzi dołączy do grupy globalnych konsumentów, co wywrze dużą presję na łańcuchach dostaw. Tym samym znacznie zwiększy się wpływ, jaki branża logistyczna wywiera na środowisko.

Dlatego, aby zachować równowagę klimatyczną, przy jednoczesnym zaspokojeniu rosnącego popytu na dobra konsumpcyjne, firmy powinny skupić się na rozwoju zrównoważonym. Jego celem jest poprawa rentowności przedsiębiorstwa przy jednoczesnym przejęciu odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, w celu zapewnienia długoterminowej trwałej wydajności.

 

CONSAFE LOGISTICS – 40 LAT DŁUGOTERMINOWEGO MYŚLENIA

Dzięki 40-letniemu doświadczeniu w branży zarządzania magazynami, myślenie długoterminowe jest w naszych genach. Jesteśmy znani z trwałych relacji z klientami i partnerami, opartych na zaufaniu i wspólnych wysiłkach, aby wprowadzić naszą branżę w przyszłość. Wspólnie opracowujemy technologię i rozwiązania, które pomagają wykorzystywać zasoby naszego świata w najbardziej efektywny sposób.

Pomagamy naszym klientom uzyskać kontrolę i optymalizować operacje magazynowe, aby zapewnić długoterminowy wzrost finansowy. Przyczyniamy się do ochrony środowiska, tworząc rozwiązania, które minimalizują zużycie energii, przestrzeni, zasobów i transportu. Opierając się na naszych wartościach, pracujemy na rzecz integracji społecznej we własnej firmie i w magazynach naszych klientów.

NASZE PODEJŚCIE

SPEŁNIANIE POTRZEB

POPRAWA RENTOWNOŚCI

BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

MYŚLENIE DŁUGOTERMINOWE

CONSAFE LOGISTICS A CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r., stanowi wspólny projekt zapewniający pokoj i dobrobyt dla ludzi i Ziemi, zarówno teraz, jak i w przyszłości. U jego podstaw leży 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wybraliśmy 5, które stawiamy sobie za cel w naszej codziennej pracy:

WE KNOW WE CAN’T DO EVERYTHING, BUT WE CAN DO SOMETHING.

Dbanie o pracowników jest dla nas kluczowe. Działamy przeciwko dyskryminacji i prześladowaniom. Kładziemy nacisk na zdrowy, zrównoważony styl życia, w którym elastyczne środowisko pracy umożliwia work – life balance i minimalizuje stres. Oferujemy wiele opcji szkoleniowych, masaże i jogę, a także świadczenia emerytalne i ubezpieczeniowe.

Równość płci jest częścią naszej pracy na rzecz różnorodności. 24% kobiet zatrudnionych w naszej firmie zajmuje stanowiska kierownicze, takie jak dyrektorzy zarządzający, kierownicy oprogramowania itp.

PRACOWNICY

Dbamy o naszych pracowników i staramy się pomagać im w rozwoju i wyrażaniu siebie. Oferujemy programy rozwojowe, takie jak HPP (High Potential Program) za pośrednictwem Akademii Consafe Logistics.

PARTNERZY

W naszej kulturze zakorzenione mamy budowanie relacji i angażowanie innych. Dlatego oferujemy elastyczne modele biznesowe i dbamy o potrzeby naszych dostawców. We współpracy z Samhall dajemy możliwość pracy dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonalnymi.

KLIENCI

Dzięki naszym rozwiązaniom nasi klienci mogą planować, pracować i wdrażać innowacje w bardziej optymalny sposób. Wpływa to na oszczędność czasu, poprawia ergonomię pracy, a także zapewnia równość między pracownikami.

WZROST

Nasze rozwiązania usprawniają procesy i obniżają koszty, umożliwiając naszym klientom i ich pracownikom pracę wydajną i dokładną. W ten sposób wspomagamy wzrost gospodarczy, zarówno krótko-, jak i długoterminowy.

Oferujemy naszym klientom innowacyjne rozwiązania technologiczne, oparte na produktywności, jakości i partnerstwie. Nasze narzędzia optymalizują przepływy w magazynie i wokół niego. Inteligentniejsze trasy kompletacji, mniejsze zużycie sprzętu i lepsze środowisko pracy, przekładają się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Jako firma IT używamy inteligentnych algorytmów, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Nasze rozwiązania pomagają w zmniejszeniu śladu węglowego poprzez wybór odpowiedniego opakowania, poprawiając wskaźniki wypełnienia ciężarówek i wybór najbardziej optymalnej trasy w magazynie podczas kompletacji.

CONSAFE LOGISTICS I AGENDA ONZ 2030

Trzy kluczowe elementy Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju są naszymi wyznacznikami w wywieraniu pozytywnego wpływu na przyszłość.

INTEGRACJA SPOŁECZNA

Pracujemy na rzecz integracji społecznej, zarówno we własnej firmie, jak i w magazynach naszych klientów.

WZROST GOSPODARCZY

Pomagamy naszym klientom uzyskać kontrolę i optymalizować operacje magazynowe.

OCHRONA ŚRODOWISKA

We develop solutions that minimizes use of energy, space and transports

ASTRO WMS – WYDAJNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W zrównoważonym magazynie chodzi o bardziej przemyślane wykorzystanie tego, co mamy, a tym samym zmniejszenie ilości zasobów potrzebnych do prowadzenia naszej działalności. To sprawia, że zarządzanie magazynem jest ważnym narzędziem do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Reducing errors, optimizing picking and storage, reducing the amount of air in packaging, and making return handling more effective are all measures that increase profitability. As well as reduce environmental impact and improve workplace conditions. And for us at Consafe Logistics long-term sustainability is always a priority in the development of Astro WMS®. As well as reduce environmental impact and improve workplace conditions. And for us at Consafe Logistics long-term sustainability is always a priority in the development of Astro WMS®.

DOWIEDZ SIĘ JAK ASTRO WMS SPEŁNIA WYMAGANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW.