WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA LOGISTYKĘ

Sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial intelligence, AI) zmienia sposób, w jaki pracuje branża logistyczna, a wdrożona w odpowiedni sposób może przynieść wiele korzyści. Jej wpływ będzie coraz większy wraz z rosnącym tempem wykorzystywania Big Data, które również ciągle się rozwijają. SI nie jest rozwiązaniem wyłącznie na dziś, ale pozwala przygotować biznes na przyszłe wyzwania.

Nadrzędnym celem SI jest sprawienie, aby nasze codzienne życie było łatwiejsze. Może się to dziać poprzez ograniczanie popełnianych pomyłek, a z drugiej strony poprzez identyfikowanie szans na usprawnienia w oparciu o fakty, uczenie maszynowe czy też wykorzystanie inteligentnej automatyki. To, co można otrzymać jako wynik zastosowania SI, zależy od tego, jak na wstępie zostały zdefiniowane potrzeby.

Szybko mierzalne korzyści płynące z wdrożenia SI w systemie klasy WMS to zwiększenie efektywności oraz oszczędności w obszarze kosztów. Są one uzależnione od wyboru systemów oraz tego, w jaki sposób systemy te będą wykorzystywane.

Czytaj więcej
Szary, niebieski i granatowy okrąg wyjaśniający różne definicje sztucznej inteligencji

SYSTEMY, KTÓRE ROZWIJAJĄ SIĘ WRAZ Z TWOIM BIZNESEM

Jedną z najważniejszych przewag wykorzystania SI w logistyce jest samouczenie i rozwój algorytmów wraz z rozwojem biznesu. Im większy dostęp do danych będzie możliwy, tym lepsze będą się one stawały. Niezależnie od obszaru, w którym zostaną wdrożone.

Consafe Logistics oferuje dziś zastosowanie SI w 2 obszarach zarządzania magazynem, przyczyniając się do podnoszenia wydajności i wzrostu biznesu.

Biała ręka robota umieszcza blok konstrukcyjny w pudełku

INTELIGENTNE OBLICZANIE PUDEŁEK

Standardowe podejście do planowania opakowań do kompletacji opiera się na podejściu linearnym, bazującym na standardowych wymiarach produktów. Consafe Logistics pozwala na wdrożenie inteligentych algorytmów, które zapewniają najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania minimalizując ilość pustych przestrzeni.

Nasze SI działa dzięki ilości dostarczanych danych. Alogrytm weryfikuje wszystkie potencjalne opcje i dopasowuje najlepszą dla każdej indywidualnej wysyłki. Rozwiązanie to może zostać wdrożone w ramach każdej instalacji Astro WMS, dzięki czemu moment jego wprowadzenia może zostać wybrany w momencie najkorzystniejszym z punktu widzenia gotowości biznesowej.

INTELIGENTNE SKŁADOWANIE

Jako Consafe Logistics jesteśmy szczególnie dumni mogąc zaoferować innowacyjny moduł, który pozwoli zrewolucjonizować Twój magazyn. Wiele działów logistyki lokuje artykuły w magazynach w sposób zbliżony do sklepów. Towary są gromadzone w grupy i trzymane blisko siebie. Oznacza to, że np. wszystkie koszulki, spodnie i buty są pogrupowane i znajdują się w określonym obszarze. Nie jest to jednak zazwyczaj najbardziej efektywne ulokowanie towarów.

Wykorzystując nasze AI, produkty składowane są w oparciu o historię wydań. Co w praktyce oznacza, że przyszłe wysyłki będą mogły być kompletowane efektywniej. Popularniejsze produkty, które są często wysyłane razem, będą łatwiej dostępne. Generuje to oszczędności w czasie kompletacji oraz zmniejsza ilość pracy wykonywanej w magazynie.

Two hands lifting a brown box in to a rack
Two hands lifting a brown box in to a rack

OPTYMALIZACJA SCIEŻEK KOMPLETACJI

Czy słyszałeś o „problemie komiwojażera”? Jest to klasyczny problem optymalizacji kombinatorycznej, dotyczący obliczania możliwie najkrótszej trasy między wieloma punktami. W oparciu o technologię AI stworzyliśmy rozwiązanie, które wykorzystuje tę zasadę do optymalizacji ścieżek kompletacji w Twoim magazynie.

Nasz moduł dodatkowy Optymalizacja Ścieżek Kompletacji wykorzystuje sztuczną inteligencję do obliczenia najkrótszej trasy między wszystkimi pozycjami na liście kompletacyjnej. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas, a także zmniejszyć zużycie sprzętu. Nie wspominając już o zwiększeniu satysfakcji pracodawcy, kiedy ścieżka kompletacji staje się coraz to bardziej efektywna.

Wyniki są zadziwiające. Testy wykazały, że przy wykorzystaniu modułu, ścieżki kompletacji skracają się o 20-30%, co wzmocni Twoją pozycję na rynku stale rosnącego zapotrzebowania na szybką dostawę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OPTYMALIZACJI ŚCIEŻEK KOMPLETACJI

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SZTUCZNEJ INTELIGENCJI?

ZAMÓW WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

ROZWIĄZANIA DOSTĘPNE W SYSTEMACH WMS

Branża logistyczna stawia wiele wyzwań. Każda decyzja ma znaczenie i jeśli choć jedna składowa biznesu nie jest tak efektywna jak powinna, wpływa to na cały łańcuch. SI może mieć pozytywny wpły na każdy element procesu logistycznego, bardziej efektywną pracę oraz zmniejszenie ponoszonych kosztów.

Potencjał SI w logistycne leży głównie w złożoności czynników mających na nią wpływ. Sposób wykonywania procesu, decyzje, które należy podjąć od etapu przyjęcia aż po wydania towaru z magazynu. Im bardziej możemy polegać na inteligentnym systemie WMS, tym efektywniejsza staje się nasza praca.

SI pozwala całkowicie zmienić sposób organizacji magazynu, zapewniając, że produkty będą składowane zgodnie z ich częstością wydań, a nie według typu. Operacje takie jak obliczanie opakowań kompletacyjnych oraz pakowanie mogą również bazować na algorytmach SI, ponieważ to oprogramowanie może zdecydować, który sposób wysyłki jest najbardziej efektywny kosztowo. Decyzje takie mogą być podejmowane niezawodnie i bez konieczności przeprowadzania kosztownych testów.

WIĘCEJ O…

Solidny i elastyczny system zarządzania magazynem zwiększa jego rentowność, mówiąc co robić, gdzie oraz kiedy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Poszerzając system WMS o WCS, masz pod kontrolą zaawansowane systemy automatyki obsługujące cały przepływ dóbr w magazynie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wprowadź nowe funkcjonalności do Twojego systemu WMS lub WCS, wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom Twojego magazynu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ