BÄTTRE LOGISTIK MED ARTIFICIELL INTELLIGENS

Utvecklingen av Artificiell intelligens, eller AI, förändrar hur logistikbranschen fungerar och rätt implementerad kan AI erbjuda många fördelar. I framtiden kommer inflytandet bli ännu större, i takt med att systemen lär sig av big data, som i sig ständigt utvecklas. AI är inte bara en lösning idag – det säkerställer en bättre framtid för företagen.

Det grundläggande målet med AI är att underlätta våra dagliga liv. Det kan vara genom att minska risken för mänskliga misstag, identifiera utvecklingsmöjligheter baserade på fakta och data, maskininlärning eller till och med driva intelligent automatisering. Vad du får från AI beror i hög grad på vad du vill uppnå.
Några av de omedelbara fördelarna med att implementera AI i ditt Warehouse Management System (WMS) är möjlighet till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Hur stora fördelarna blir beror på vilka system du väljer och hur du använder dem.

Läs mer
En grå, blå och mörkblå cirkel som förklarar olika defintioner inom AI

SYSTEM SOM UTVECKLAS MED DINA AFFÄRER

En av de största fördelarna med att använda AI inom logistik är att algoritmerna, om de är skapade och konfigurerade på rätt sätt, kommer att utvecklas och växa med din verksamhet. Ju mer data du har, desto mer korrekta blir algoritmerna, inom vilket område du än väljer att förbättra med AI.

Två händer som lyfter in en låda i en lagerhylla med ett lager i bakgrunden

SMART BOX CALCULATION

Boxkalkylering görs vanligtvis med traditionella, linjära formler som enbart tar hänsyn till enkla mått. Med Consafe Logistics kan du istället implementera en intelligent algoritm som säkerställer att varje leverans packas så kostnadseffektivt och utrymmessnålt som möjligt. Det minskar risken att frakta runt en massa luft, samtidigt som fraktkostnaderna minimeras.

Vårt AI fungerar tack vare den stora mängden data vi har möjlighet att arbeta med. Algoritmen går snabbt igenom möjliga alternativ och identifierar den bästa lösningen för varje leverans. Det kan adderas till alla typer av Astro WMS och låter dig uppleva fördelarna med AI, så snart du är redo.

PICK GROUP OPTIMIZATION – STREAMLINED STORAGE

Vi på Consafe Logistics presenterar stolt en innovativ tilläggsmodul som revolutionerar sättet du organiserar ditt lager. Många logistikföretag organiserar sina produkter på samma sätt som i butik – i kategorier och intill varandra. Det betyder att ett lager för t ex kläder har alla skjortor på ett ställe, byxor på ett annat och skor på ett tredje. Men det är inte det mest effektiva sättet att arbeta.

Med vår AI-lösning förvaras artiklar baserat på orderhistorik, vilket betyder att leveranser kan plockas på ett effektivare sätt. Varor som är populära, eller ofta beställs tillsammans, blir mer tillgängliga. Det minskar plocktiden och minskar mängden arbete som krävs i lagret. För att få veta mer om hur det fungerar, kontakta oss idag.
With our AI solution items are stored based on order history, which means shipments will be put together in a more efficient way. Items which are more popular, or are often ordered at the same time, will be made more accessible. This cuts down on the picking time, and reduces the amount of work required within the warehouse. To find out more about how this works, get in touch today.

En vit robothand lägger en byggkloss i en box
Två händer som lyfter in en låda i en lagerhylla med ett lager i bakgrunden

PICK ROUTE OPTIMIZATION

Du har kanske hört talas om “The Travelling Salesman’s Problem”? Det är ett klassiskt optimeringsproblem som går ut på att räkna ut den kortaste vägen mellan ett antal städer. Med hjälp av AI kan vi använda exakt samma princip för att göra dina plockrundor mer effektiva.

Vår add-on modul Astro WMS® Pick Route Optimization använder artificiell intelligens för att räkna ut den kortaste vägen mellan alla artiklar på plocklistan. Det betyder stora tidsbesparingar, men också mindre slitage på truckarna.För att inte tala om att medarbetarna blir nöjda när plockrundorna är mer effektiva.
Resultaten hittills är fantastiska . Tester visar besparingar i plockdistans på upp till 20-30 %. En viktig konkurrensfördel – i en värld där konsumenternas krav på snabba leveranser ständigt ökar.

Läs mer om Pick Route Optimization

VILL DU VETA MER OM HUR AI FUNGERAR INOM LOGISTIK?

KONTAKTA OSS

LÖSNINGAR I LAGERHANTERINGSSYSTEM

Logistikbranschen kan vara utmanande. Varje enskilt beslut har betydelse och om bara en enda del av verksamheten är ineffektiv så påverkas hela kedjan. AI kan ha en positiv inverkan på alla aspekter av logistik och säkerställa att dina processer är mer optimerade och kostnadseffektiva än någonsin tidigare.

Anledningen till att AI är så effektivt i just logistik är att det finns så många olika sätt att utföra uppgifter och så många beslut som måste fattas – från beställning till leverans. Ju mer du kan lita på att ett intelligent och konsekvent WMS fattar besluten, desto effektivare blir dina processer.

AI kan revolutionera sättet ditt lager är organiserat och se till att varor är grupperade baserat på köpbeteende snarare än kategori, vilket gör arbetet smidigare. Boxkalkylering och packning kan också förbättras med AI-algoritmer som väljer det absolut bästa sättet att frakta gods, utan att behöver gissa eller prova sig fram.

Dessutom finns en stor potential för AI att förbättra automatiserade processer och ständigt bidra med värdefull data som i sin tur kan göra AI-lösningen ännu mer effektiv. Än så länge skrapar vi bara på ytan när det kommer till möjligheterna med AI. Men genom att vara tidigt ute kan vi alla vara förberedda för framtiden, vad den än bär med sig.

LÄS MER…

Extra funktionalitet som tar hänsyn till dina specifika lagrings- och/eller branschbehov.

Berätta mer

Ett robust och flexibelt lagerhanteringssystem som maximerar vinsten genom att hela tiden berätta vad som bör göras när och var.

Berätta mer

Genom att lägga till Astro WCS® till WMS kontrollerar du avancerade automatiseringsinstallationer, som in- och utflödet av varor.

Berätta mer