Två händer som lyfter in en låda i en lagerhylla med ett lager i bakgrunden