© Copyright Consafe Logistics AB | Alla rättigheter förbehållna


Välkommen till denna webbplats som ägs av Consafe Logistics AB

Användning av denna webbplats

Copyright © Consafe Logistics AB. Alla rättigheter förbehållna. Tredje parts upphovsrätt förbehålls.

Innehållet på denna Consafe Logistics-webbplats, inklusive varumärken och annan immaterialrättslig egendom, tillhör antingen Consafe Logistics eller dess närstående bolag, eller används med tillåtelse av ägaren till det aktuella innehållet.

Du får visa, ladda ner eller skriva ut innehållet från denna Consafe Logistics-webbplats under förutsättning att följande villkor iakttas: (a) innehållet får bara användas i upplysningssyfte, och (b) innehållet får inte modifieras på något sätt. Du får inte återpublicera, distribuera, härleda verk ur, eller på annat vis använda innehållet på annat vis än det som uttryckligen medges häri.

Du får inga ägarrättigheter till något innehåll på denna Consafe Logistics-webbplats. Otillåten användning gör att det tillstånd eller den licens som ges av Consafe Logistics AB dras tillbaka.

Inga garantier

Consafe Logistics vidtar rimliga åtgärder för att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på denna Consafe Logistics-webbplats. Innehållet på denna Consafe Logistics-webbplats tillhandahålls emellertid utan några löften eller garantier, inklusive (men inte begränsat till) eventuella uttryckliga eller underförstådda garantier gällande tidslinjer, precision eller fullständighet, vilka härmed uttryckligen exkluderas i den omfattning som tillåts i tillämplig lagstiftning. Consafe Logistics får när som helst utan förhandsinformation ändra innehållet på denna webbplats.

Consafe Logistics vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att denna Consafe Logistics-webbplats, dess servrar eller e-posmeddelanden är fria från virus och andra skadliga komponenter. Inga garantier ges emellertid att denna webbplats, dess servrar eller e-postmeddelanden är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Ansvarsbegränsning

Consafe Logistics AB, dess dotterbolag eller andra närstående bolag har inget ansvar över huvud taget, inklusive (men inte begränsat till) ansvar för eventuella direkta, specifika, indirekta eller påföljande skador som uppstår vid eller i anslutning till åtkomst (eller oförmåga att komma åt) eller användning av denna Consafe Logistics-webbplats eller andra länkade tredjepartswebbplatser. Allt sådan ansvar exkluderas härmed i så stor utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter.

Länkade webbplatser

Länkar till tredjepartswebbplatser ges endast i bekvämlighetssyfte. Åtkomst och användning av sådana webbplatser sker helt på användarens egen risk. Eventuellt ansvar för tredjepartswebbplatser och innehållet däri exkluderas härmed.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbtjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, alltså textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av denna webbplats. Information om din användning av denna webbplats som genereras av en cookie (inklusive din IP-adress) kommer att skickas till en server i Sverige och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsens operatörer och tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till webbplatsen och internetanvändningen. Google kommer också att skicka denna information till tredje part om så krävs i aktuell lagstiftning eller om tredje part behandlar data för Googles räkning. Google kommer aldrig att länka din IP-adress till andra data som innehas av Google. Du kan inaktivera installation av cookies genom att inaktivera respektive skript i inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock understryka att detta kan innebära att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner. Genom att använda denna webbplats accepterar du att Google behandlar uppgifter om dig på ovan nämnt vis och i angivet syfte.

Denna friskrivningsklausuls juridiska giltighet

Denna friskrivningsklausul ska betraktas som en del av den internetpublikation som du hänvisats från. Om delar av eller enskilda villkor i detta meddelande inte är legala eller korrekta förblir innehållet eller giltigheten i resterande delar opåverkade av detta faktum.

Styrande lag

Dessa användarvillkor regleras, tolkas och verkställs i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till eventuella konflikter med andra jurisdiktioners lagar. Eventuella dispyter som uppstår till följd av dessa villkor eller i anslutning till användningen av denna Consafe Logistics-webbplats ska hanteras uteslutande i enlighet med den exklusiva jurisdiktionen i Sveriges domstolar.

Sekretessinformation

23.04.2018

Consafe Logistics AB har förbundit sig att skydda din integritet. I detta meddelande beskriver vi de åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser. Vi beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, i vilka syften vi använder dem och dina valmöjligheter kring vår användning av dem. De åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter hur du gör för att granska och korrigera dina personuppgifter beskrivs också häri.

Vår användning av cookies och webbsignaler

Cookies är små filer som webbplatser sparar på din hårddisk eller i din webbläsares minne. Vi kan använda dem för att spåra antalet gånger du besökt webbplatsen, för att följa antalet besökare på webbplatsen, för att bedöma och analysera besökarnas användning av våra webbplatser (inklusive hur effektiv vår onlinereklam är), för att lagra information som du tillhandahåller såsom inställningar du gör, och för att lagra teknisk information som kan vara användbar i din interaktion med våra webbplatser. Vi kan använda sessionscookies (cookies som tas bort när din webbläsarsession avslutas) för att lagra ditt användar-ID, delar av din användarprofil, för att underlätta dina rörelser på våra webbplatser (särskilt i anslutning till informationssökning och beställning) och annan information som är användbar i administrationen av webbläsarsessionen. Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, med du kan vanligtvis modifiera dina egna webbläsarinställningar så att du tackar nej till cookies eller får information när en cookie placeras på din dator. Om du väljer att inte använda cookies kan du kanske inte till fullo uppleva funktionerna på Consafe Logistics-webbplatser eller andra webbplatser som du besöker.

Tillgängliggörande av dina personuppgifter

Utöver i den utsträckning som redovisas ovan kommer de personuppgifter du tillhandahåller till Consafe Logistics genom våra webbplatser inte att delas utanför Consafe Logistics och dess kontrollerade dotterbolag och närstående bolag utan ditt tillstånd.

Personuppgifter

När du använder vår webbplats eller våra programvaruapplikationer och tjänster kan du ombes tillhandahålla personuppgifter (namn, adress, e-post, kontouppgifter etc.). Vi använder denna information för att administrera webbplatser, applikationer, kunddatabaser och marknadsföringsmaterial. Vi säkerställer att alla personuppgifter som tillhandahålls skyddas i enlighet med det allmänna dataskyddsdirektivet (GDPR) (förordning (EU) 2016/679)). Dessutom samtycker du genom att tillhandahålla telefon- och e-postuppgifter att Consafe Logistics kontaktar dig via dessa kanaler. Du har rätt att när som helst be om en kopia på de personuppgifter vi innehar om dig. Om du vill ha en sådan kopia eller vill bli borttagen från vår databas ska du kontakta oss på marketing@consafelogistics.com.

Insamling och användning av information

Vi samlar bara in grundläggande personuppgifter om dig som inte innefattar specifika informationstyper eller platsbaserad information. Namn, adress, e-postadress etc. ingår emellertid. Dessa personuppgifter hämtas via inmatningar i kontaktformulär.

Consafe Logistics behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. De av dina personuppgifter som vi använder i marknadsföringssyfte kommer att lagras hos oss tills du meddelar oss att du inte längre vill få sådan information.

Om så krävs i lag, eller om en rimlig nödvändighet föreligger för att uppfylla juridiska krav, hantera dispyter, förhindra bedrägerier eller missbruk eller för att verkställa våra villkor kan vi också behålla delar av dina uppgifter under en begränsad period efter behov.

Tillgängliggörande för våra tjänsteleverantörer

Consafe Logistics ingår avtal med andra företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning, till exempel webbplatstjänster, distribution av information, transaktionsbehandling eller webbplatsanalys. Vi tillgängliggör endast de delar av dina personuppgifter som dessa företag behöver i leveransen av aktuella tjänster. Dessa företag och deras personal får inte använda personuppgifterna i några andra syften.

Säkerhet

Consafe Logistics har förbundit sig att skydda dina personuppgifter. Vi använder olika typer av säkerhetsteknik och procedurer för att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst, användning eller tillgång. För webbplatser som kräver din inloggning är det ditt ansvar att säkerställa att ditt lösenord är säkert och inte görs tillgängligt för någon annan. När du rör dig på en webbplats du är inloggad på, eller från en webbplats till en annan som använder samma inloggningsmekanism, verifierar vi din identitet med hjälp av en krypterad cookie som placeras på din maskin.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehållar länkar till andra webbplatser som Consafe Logistics-kunder, partner och andra närstående bolag, och publikationer. Vår målsättning är att bara länka till webbplatser som delar vår höga säkerhetsstandard och respekt för din integritet, men vi ansvarar inte för innehållet, säkerheten eller de sekretessrutiner som tillämpas på andra webbplatser.

Dina valmöjligheter avseende dina uppgifter

Vi förstår att du anförtror oss med dina personuppgifter, och vi förbinder oss att ge dig möjlighet att själv hantera dina personuppgifters sekretess och säkerhet.

Med avseende på de uppgifter vi får tillgång till, och med hänsyn till att det är ditt val att tillhandahålla personligt identifierbar information till oss, förbinder vi oss att ge dig möjlighet att göra följande:

  • Våra säkerhetsrutiner stipulerar att vi kan be om bevis för din identitet innan vi avslöjar någon information, inklusive din e-postadress eller eventuellt din adress.
  • Du kan också när som helst kontakta oss med samma metod för att ändra, korrigera eller ta bort de av dina personuppgifter som kontrolleras av Consafe Logistics gällande din profil.
  • Observera dock att information som du delat med andra via sociala medier kommer att förbli synlig även om ditt konto tas bort.
  • Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta oss på marketing@consafelogistics.com.
  • Du kan avsluta en prenumeration på markandsföringsmaterial genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” längst ner på ett mejl.
  • Du kan välja att ”avregistrera från denna lista” – till exempel ett specifikt nyhetsbrev, eller ”avregistrera från alla listor”, och när du gör det kommer du inte längre att få några mejl från oss.

Du kan när som helst be att få en läsbar kopia på alla de personuppgifter vi innehar om dig. Om du vill göra detta ska du kontakta oss på marketing@consafelogistics.com.

Om du tror att vi inte hanterar dina personuppgifter på rätt sätt har du alltid rätt och möjlighet att vända dig till dina lokala myndigheter:
Danmark: Datatilsynet | Norge: Datatilsynet | Nederländerna: Autoriteit persoonsgegevens | Polen: Giodo | Sverige: Datainspektionen

Ändringar i denna sekretesspolicy

Consafe Logistics kan ibland uppdatera detta policydokument. När vi gör detta reviderar vi ”senast uppdaterat”-datumet längst ner i sekretesspolicyn. Vi kommer att inhämta ditt samtycke när vi gör uppdateringar av denna sekretesspolicy som innebär att användningen av dina personuppgifter ökar på ett avsevärt sätt som inte beskrivs i sekretesspolicyn vid den tidpunkt insamlingen skedde.

2018-04-23