PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

Under de närmaste 10-15 åren förväntas hundratals miljoner människor i världen öka sin konsumtion drastiskt. Det betyder att globala distributionskedjor sätts under ännu större press att leverera mer, bättre och snabbare. Samtigt står distributionen för den största delen av konsumentföretagens miljöpåverkan.

Därför måste alla inblandade företag fokusera på hållbarhet, för att vi ska kunna uppnå globala klimatmål samtidigt som den ökande konsumentefterfrågan tillfredsställs. Målet med en hållbar distributionskedja är att förbättra lönsamheten och samtidigt ta miljömässigt och socialt ansvar, för att uppnå en hållbar verksamhet på lång sikt.

För att nå framgång måste vi låta det perspektivet genomsyra alla delar av distributionskedjan. Och arbetet måste börja redan på lagret.

CONSAFE LOGISTICS – 40 ÅR AV LÅNGSIKTIGT TÄNKANDE

Med 40 år inom lagerhantering bakom oss finns långsiktigt tänkande i våra gener. Vi är kända för våra långa relationer med kunder och partners, baserade på förtroende och gemensamt arbete med att föra vår bransch in i framtiden. TIllsammans utvecklar vi teknologier och lösningar som hjälper till att använda vår planets resurser så effektivt som möjligt.

Vi hjälper våra kunder att få kontroll och optimera sin lagerverksamhet, för att säkerställa långsiktig tillväxt. Vi bidrar till att skydda miljön genom att utveckla lösningar som minimerar behovet av energi, lagerutrymme, resurser och transporter. Och baserat på våra värderingar arbetar vi för social inkludering, i vårt eget företag och på våra kunders lager.

VÅR LÖSNING

MÖT EFTERFRÅGAN

FÖRBÄTTRA LÖNSAMHETEN

TA ANSVAR

TÄNK LÅNGSIKTIGT

CONSAFE LOGISTICS OCH FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

2015 antog alla FN:s medlemsstater “The 2030 Agenda for Sustainable Development”. Den utgör en gemensam plan för att uppnå fred och välfärd för vår planet och alla dess människor., nu och i framtiden. Kärnan består av 17 uppsatta mål för hållbar utveckling. Vi har valt 5 av dessa mål, som guidar oss i vårt arbete med att påverka utvecklingen positivt.

VI VET ATT VI INTE KAN GÖRA ALLT, MEN VI KAN GÖRA NÅGOT.

Att ta hand om våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi arbetar mot diskriminering och trakasserier. Vårt fokus är på en hälsosam balanserad livstil där en flexibel arbetsmiljö med digitala verktyg möjliggör smart arbete och mindre stress. Vi erbjuder många friskvårdsalternativ som massage och yoga, och har fördelaktiga pensions- och försäkringslösningar för våra anställda.

Vi strävar alltid efter mångfald och jämställdhet i våra rekryteringar. En jämnare könsfördelning är en del av vårt mångfaldsarbete och vi har 24 % kvinnor i ledande positioner, som VD, IT-chefer etc.

MEDARBETARE

Vi bryr oss om våra anställda och vi strävar alltid efter att låta våra kollegor utvecklas och utrycka sig. Vi erbjuder utvecklingsprogram som HPP (High Potential Programme) genom vår Consafe Logistics Academy.

LEVERANTÖRER/PARTNERS

Det ligger i vår kultur att bygga relationer och engagera andra. Vi erbjuder flexibla affärsmodeller och bryr oss om våra leverantörers behov. I samarbete med Samhall ger vi jobbmöjligheter till människor med funktionsvariationer.

KUNDER

Med hjälp av våra lösningar kan våra kunder planera, arbeta och utvecklas på ett smartare sätt; spara tid, förbättra ergonomi och säkerställa jämställda arbetsvillkor för alla anställda.

TILLVÄXT

Våra lösningar optimerar arbetsprocesser och minskar kostnader. Det gör att både våra och våra kunders medarbetare kan arbeta effektivare och med mindre fel. Det ger ekonomisk tillväxt, på både kort och lång sikt.

Vi erbjuder våra kunder innovativa tekniska lösningar, baserade på produktivitet, kvalitet och partnerskap. Våra lösningar optimerar flöden inne i och runt lagret; med smartare plockrundor, mindre slitage på utrustning, och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Det sparar pengar, tid och säkerställer hög kvalitet.
Vi är ett mjukvaruföretag som använder smarta algoritmer för att skapa stora förändringar. Genom att välja rätt emballage, förbättra fyllnadsgraden i lastbilar och skapa optimala rutter för plockningen kan våra kunder spara energi och minska sin miljöpåverkan med våra lösningar.

CONSAFE LOGISTICS OCH THE 2030 AGENDA

De tre nyckelelementen i FN:s Agenda for Sustainable Development är vår guide för vårt bidrag till en positiv framtidsutveckling.

SOCIAL INKLUDERING 

Vi arbetar för social inkludering, i vårt eget företag, i våra partnerskap och på våra kunders lager

FINANSIELL TILLVÄXT

Vi hjälper våra kunder att få kontroll och optimera sin lagerverksamhet

MILJÖSKYDD

Vi utvecklar lösningar som minimerar användningen av energi, utrymme och transporter

ASTRO WMS® – EFFEKTIVITET OCH HÅLLBARHET HAND I HAND

Målet med Astro WMS® är att hjälpa våra kunder optimera verksamheten i distributionskedjan, både inuti och utanför lagret, genom att använda mindre resurser för att uppnå mer – själva kärnan i hållbarhetsbegreppet. Det hållbara lagret handlar om att använda det vi har med mer eftertanke, och därmed minska mängden resurser som behövs för att driva verksamheten. Därför är lagerhanteringssystem ett viktigt verktyg för att möta hållbarhetsutmaninganra.

TA REDA PÅ MER OM HUR ASTRO WMS® MÖTER KRAVEN PÅ EN HÅLLBAR SUPPLY CHAIN