Matrix som beskriver hur man kan använda Astro WCS med eller utan Astro WMS®