Vi har alla hört mode-orden: SaaS lösning, molnbaserade tjänster, mjukvara med webb-klient. Men vad är SaaS egentligen? Och hur kan en moln-baserad SaaS lösning för Astro WMS® förbättra dina affärer? Det korta svaret är: Genom att ge dig hela kraften hos Astro WMS®, men med mycket mindre jobb för din IT-avdelning.

VAD ÄR SaaS, OCH VILKA ÄR FÖRDELARNA?

Enkelt förklarat är Software as a Service (SaaS) ett sätt att distribuera mjukvara utan att kunden behöver installera hela infrastrukturen. Med SaaS står mjukvaruleverantören, t ex Consafe Logistics, för hanteringen av servrar, databaser och kod, vilket användarna sedan får tillgång till på sina uppkopplade enheter, via internet.

Genom att välja SaaS som WMS-lösning minskar behovet av investeringar i intern IT-struktur. Det är också en strategisk fördel, eftersom din IT-avdelning kan använda mer resurser till värdeskapande arbete, istället för att ägna tiden åt standardlösningar och rutinmässigt underhållsarbete.

An illustration of what a software as a solution means

ÄR DU NYFIKEN OCH VILL VETA MER OM SaaS?

KONTAKTA OSS

SAAS PÅ DITT SÄTT, DET ÄR VÅRT SÄTT

Distributionsmodellen för Astro WMS® bygger på en single tenant-lösning. Det ger dig fördelarna med en traditionell molnlösning, men med en säker, skräddarsydd konfigurering helt anpassad till dina unika affärsbehov. Med vår SaaS-lösning erbjuder vi våra kunder:

• En virtuell serverhall för varje kund, separerad från alla andra kunder
• Möjlighet till unik multisite-konfiguration för varje kund
• Samma kontakt för både mjukvara, drift och hosting
• Mycket hög garanterad servertillgänglighet
• Varm eller kall standby på servrar, baserat på affärsbehov
• Support 24/7/365
• Välj mellan våra två partners Amazon Web Services och Azure, båda ledande leverantörer av molntjänster

Naturligtvis kan du också välja din egen molntjänstleverantör för din Astro WMS®-lösning, om du föredrar det. Som sagt, ditt sätt är vårt sätt.

MINDRE INVESTERING, MINDRE JOBB

Att använda SaaS till ditt lagerhanteringssystem har ungefär samma fördelar som att leasa en bil. Du får samma hastighet och kraft, men en lägre initial investering, mindre krångel och mer flexibilitet. Och när det gäller SaaS kan vi lägga till hög säkerhet, garanterad drifttid och mindre behov av interna IT-resurser till fördelarna.

Kort sagt kan du fokusera på ditt företag och låta oss hantera din IT-infrastruktur. Vi råkar nämligen gilla sånt.

Illustration of the Product Sheet of Saas looks like

LADDA NER DITT PRODUKTBLAD HÄR:

LADDA NER NU

LÄS MER…

Extra funktionalitet som tar hänsyn till dina specifika lagrings- och/eller branschbehov.

Berätta mer

Ett robust och flexibelt lagerhanteringssystem som maximerar vinsten genom att hela tiden berätta vad som bör göras när och var.

Berätta mer

Genom att lägga till Astro WCS® till WMS kontrollerar du avancerade automatiseringsinstallationer, som in- och utflödet av varor.

Berätta mer