FLEXIBELT – LÄMNAR BÅDA HÄNDERNA FRIA

Med röststyrda system kan personalen röra sig fritt i anläggningen eller lagret och få instruktioner om vart de ska gå och vad de ska göra.

Systemet håller ordning på utförda uppgifter när operatörerna kommunicerar med systemet och bekräftar de uppgifter de utför under dagen.

Fördelen med röstigenkänning är att de anställda har båda händerna fria till arbetet.

Ny personal och sommarjobbare kommer upp i full produktivitet på några timmar.

Det gäller även personal som talar främmande språk eftersom systemet kan kommunicera på olika språk.

SÅ HÄR KAN EN DIALOG LÅTA:

Röstenhet: Rundan har orderrader
– Operatör: Redo
Röstenhet: Plats – Operatör: Röstenhet: Plocka
– Operatör: klart
Röstenhet: Plats – Operatör:
Röstenhet: Plocka
– Operatör: klart

VANLIGA FRÅGOR

Varje medarbetare dikterar sin egen röstprofil. Detta innebär att systemet inte har några problem att hantera dialekter.

Systemet känner exempelvis automatiskt igen hur din röst gradvis förändras under en förkylning. Om din röst förändras mycket snabbt kan systemet få problem med att känna igen enskilda ord. Du kan då lära din enhet dessa ord direkt.

Inte alls. Systemet pratar bara efter att du sagt något. Du kan också pausa utrustningen så att den inte svarar när du till exempel pratar med någon annan.

När du gått igenom dialogen, funktionerna och hanteringen av utrustningen kan du diktera din röstprofil. Inom 1–2 timmar kommer du att kunna vara igång med arbetet.