OPTIMERA ERA PROCESSER MED EXTEND

Öka effektiviteten och uppnå snabb avkastning på investeringen genom att minska antalet fel och genomloppstiden. Lär er hur ni får ut så mycket som möjligt av era ERP-data. Lägg till Extend – vårt mobila frontendsystem för smart lagerverksamhet och produktionslogistik.

INFORMATION AV HÖG KVALITET – EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG

Korrekt och tillförlitlig information i rätt tid leder till effektivare åtgärder och beslut. Genom att länka samman de manuella aktiviteterna med företagets affärssystem i realtid uppnår ni fullständig transparens och förenklar hela verksamheten. Kraften i realtidsrapportering med hög dataprecision ger omedelbar analys och direkta beslut.

FLEXIBILITET SOM PASSAR ALLA ERP

Flera anläggningar, olika ERP-system, differentierad hårdvara, manuella och automatiserade processer. Vi ser alla dessa utmaningar som förbättringspotentialer. Genom att lägga till ett flexibelt, beprövat och konfigurerbart system istället för komplex IT-teknik erbjuder vi en snabb lösning med långsiktiga vinster.  Välkommen till Extends värld.

MED FOKUS PÅ OPERATIONAL EXCELLENCE

Extend är ett mobilt frontendsystem som integreras i er IT-ryggrad och produktionsutrustning för att stödja ert produktionsflöde på ett symbiotiskt sätt. Extend täcker hela flödet, från godsmottagning via produktion till transport av färdiga produkter till lager.

Förbättra produktiviteten

Bättre produktivitet nås när man tar steget från optimerad planering till optimerat utförande.

Genom att lägga till ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt mellan lagerverksamheten, produktionsprocesserna och era IT-system skapas en slimmad och mer störningsfri verksamhet.

Gränssnittet länkar samman det operativa flödet och eliminerar onödigt arbete genom att minimera aktiviteter som rapportering, oplanerad väntetid eller sökning efter felplacerade varor.

Kortare ledtider med avancerad programvara

Toppmodern produktions- och lagerprogramvara gör verksamheten mer följsam.

Våra system kopplar ihop era IT-system med personal och utrustning och kortar ledtiderna genom att säkerställa att ni alltid gör rätt saker på rätt sätt.

När personal, utrustning och programvara fungerar tillsammans kan vi korta ledtiderna och öka kvaliteten vilket minskar det bundna kapitalet och förbättrar servicenivån.

UTÖKA DITT SYSTEM FÖR ATT UPPLEVA DESS FULLA POTENTIAL