TOTAL KONTROLL OCH OPTIMERING AV LAGERVERKSAMHETEN

SattStore WMS är en produkt i vårt mjukvarusortiment som bara erbjuds till befintliga kunder.

SattStore WMS är ett heltäckande Warehouse Management System som enkelt hanterar både manuella lager och automatiska lager med utrustning som pallar – minikranar – STV – AGV – transportband – vertikala lagringsenheter – radiodataterminaler – plock efter lampor – röstplock – sorteringssystem – samt hantering av alla operatörsfunktioner genom hela lagret, från varumottagning till lastning och avgång. Fullständig planerings- och schemaläggningsfunktionalitet kommer som standard, och dessutom arbetskraftsplanering, spårbarhet och 3PL.

FÖRDELARNA MED SATTSTORE WMS

  • Minskade lagernivåer

  • 10–15 % högre produktivitet

  • Bättre utnyttjande av lagerutrymmet

  • Kvantitets- och platsdata med högre precision

  • Information i realtid

  • Gynnsam återbetalning

  • Bättre prioritering

  • 50–70 % mindre administration

  • Integrering med befintliga ERP-system

  • Bättre utnyttjande av ledningsresurserna med 50 %