EFFEKTIVISERA LAGERVERKSAMHETEN MED SMART AUTOMATISERING
Astro WCS

Lager med hög automatiseringsgrad och mer komplexa varuhanteringssystem kräver system som kan hantera komplex beslutslogik. De måste kunna hantera blandade materialflöden med enskilda artiklar, lådor och pallar i en automatiserad varuhantering.

Consafe Logistics Warehouse Control System (WCS) integrerat i vårt Warehouse Management System (WMS) utbyter affärslogik mellan de båda systemen och automatiserar varuhanteringen i realtid.

Med Astro WCS är ni fria att välja automatiseringssystem från valfri tillverkare.

Ni slipper vara låsta hos en tillverkare om ni vill bygga ut era automatiska varuhanteringssystem med utrustning från andra leverantörer.

Astro WCS har tilläggsarkitektur som går att integrera i all modern varuhanteringsutrustning och har dessutom fördefinierade integreringar för de flesta systemen på marknaden.

En lösning som bygger på Consafe Logistics Warehouse Management System och Warehouse Control System garanterar att ni kan arbeta med samma konfiguration och logik både i de manuella och automatiska delarna av ert lager.

Dessutom vet ni att ni bara behöver utveckla ett system, och att denna utveckling kommer till nytta över hela lagret.

Astro WMS talking the ERP and the Automatic Equipment in the warehouseAstro WMS® increases efficiency in warehouses, helping you gain total control over performance, forecast in real-time and ensure full traceability. It makes introducing automated processes seamless and easy, offering complete flexibility and opportunities for expansion.

Astro WMS talks to the ERP and Astro WCS. Astro WCS governs the automatic equipment.By adding Astro WCS to the WMS you control advanced automation installations. It’s easy to add new equipment to Astro WCS as your needs grow, and as new innovations hit the market.