Extend2018-01-26T11:48:38+00:00

OPTIMALISER PROSESSENE DINE MED EXTEND

Øk effektiviteten og nyt rask avkastning på investeringen ved å redusere risikoen for feil og redusere behandlingstiden. Lær hvordan dere får mest mulig ut av ERP-dataene deres. Legg til Extend – et mobilt front-end-system for smart lagerstyring og produksjonslogistikk.

KVALITETSINFORMASJON SIKRER ET GODT RESULTAT

Når du har rett informasjon til rett tid og kan stole på at den er nøyaktig, blir det lettere å styre aktivitetene sine og treffe gode beslutninger. Ved å knytte sammen driften med bedriftsprogram i sanntid får dere full åpenhet og evnen til å utføre prosesser med største enkelthet. Fordelene ved rapportering i sanntid og nøyaktige data muliggjør direkte analyser for raske beslutninger.

FLEKSIBEL – PASSER ALLE ERP-SYSTEMER

Flere anlegg, forskjellige ERP-systemer, differensiert maskinvare, manuell vs. automatiserte prosesser … Vi ser slike utfordringer som muligheter til å forbedre oss. Ved å legge til en fleksibel og velprøvd konfigurerbar løsning i stedet for komplisert IT-teknologi tilbyr vi en kjapp løsning som vil gi dere langsiktige fordeler. Velkommen til Extends verden.

SØKELYS PÅ OPTIMAL DRIFT

Extend er et mobilt front-end-system som integreres med IT-systemet og produksjonsutstyret deres for å bidra til bedre lagerstyring og arbeidsflyt på en symbiotisk måte. Extend dekker hele prosessen fra varemottak og produksjon til plassering av ferdige produkter i lagrene.

Forbedre produktiviteten

Man kan oppnå bedre produktivitet ved å ta skrittet fra planlegging til optimalisert utførelse. Ved å legge til et støttende og brukervennlig grensesnitt mellom lagerstyringen, produksjonsprosessene og IT-systemene deres blir forretningsdriften slankere og enklere. Når dere knytter sammen den operative flyten vil dere redusere overflødig arbeid ved å unngå å bruke tid på unødvendig rapportering, venting eller gå på jakt etter feilplasserte materialer.

Gjør leveringstidene kortere med førsteklasses programvare

Førsteklasses programvare for produksjons- og lagerstyring gjør virksomheten mer smidig. Systemet vårt knytter IT-systemene deres til personer og utstyr og reduserer leveringstidene deres ved å sørge for at dere alltid gjør de rette tingene på den rette måten. Når personer, utstyr og programvare virker sammen, går leveringstiden ned og kvaliteten opp, slik at man frigjør bundet kapital og oppnår bedre servicenivåer.

VELG TILLEGGSFUNKSJONER FOR Å UTNYTTE SYSTEMETS FULLE POTENSIAL

NESTE STEG

Hvordan det fungerer når dere velger å investere i Extend

IMPLEMENTERING

Når man implementerer en Consafe Logistics-løsning, blir man del av en dokumentert, pålitelig og velprøvd prosjektprosess. Vær trygg på at vi er oppmerksomme på alle sider ved arbeidet, helt fra første trinn.

FINN UT MER

OPPLÆRING

Consafe Logistics leverer opplæringsløsninger til nye kunder som øker kompetansen, ferdighetene og produktiviteten til fagfolkene som styrer forsyningskjeden.

FINN UT MER

SUPPORT

Man vet aldri når man kan trenge en hjelpende hånd. Våre eksperter står alltid parat! Uansett hvilken løsning dere har valgt, tar vi hånd om problemene deres, slik at dere kan konsentrere dere om andre ting.

FINN UT MER

Vil du vite mer ta kontakt med Ramo eller Ali, så vil de med glede hjelpe deg.

Ali Zeybek

E-mail: ali.zeybek@consafelogistics.com

Call: +47 40 00 68 04

Ramo TiroRamo Tiro

E-mail: ramo.tiro@consafelogistics.com

Call: +47 95 78 20 22