OPTIMALISER PROSESSENE DINE MED EXTEND

Øk effektiviteten og nyt rask avkastning på investeringen ved å redusere risikoen for feil og redusere behandlingstiden. Lær hvordan dere får mest mulig ut av ERP-dataene deres. Legg til Extend – et mobilt front-end-system for smart lagerstyring og produksjonslogistikk.

KVALITETSINFORMASJON ER VEIEN TIL SEIER

Når du har rett informasjon til rett tid og kan stole på at den er nøyaktig, blir det lettere å styre aktivitetene dine og ta gode beslutninger. Ved å knytte sammen driften med system i sanntid oppnår dere full transparans og evnen til enkelt å ta beslutninger. Fordelene med rapportering i sanntid og nøyaktige data muliggjør direkte analyser for raske beslutninger.

FLEKSIBELT FOR Å PASSE ETHVERT ERP-SYSTEM

Flere anlegg, forskjellige ERP-systemer, ulike typer maskinvare, manuelle vs. automatiserte prosesser. Vi ser slike utfordringer som muligheter til å forbedre oss. Ved å legge til en fleksibel og velprøvd konfigurerbar løsning i stedet for komplisert IT-teknologi tilbyr vi en kjapp løsning som vil gi dere langsiktige fordeler.  Velkommen til Extends verden.

SØKELYS PÅ OPTIMAL DRIFT

Extend er et mobilt front-end-system som integreres med IT-systemet og produksjonsutstyret deres for å bidra til bedre lagerstyring og arbeidsflyt på en symbiotisk måte. Extend dekker hele prosessen fra varemottak og produksjon til plassering av ferdige produkter i lagrene.

Forbedre effektiviteten

Man kan oppnå bedre produktivitet ved å ta skrittet fra planlegging til optimalisert utførelse.

Ved å legge til et støttende og brukervennlig grensesnitt mellom lagerstyringen, produksjonsprosessene og IT-systemene deres blir forretningsdriften slankere og enklere.

Når dere knytter sammen den operative flyten vil dere redusere overflødig arbeid ved å unngå å bruke tid på unødvendig rapportering, venting eller gå på jakt etter feilplasserte materialer.

Minske ledetidene med enestående og moderne programvare

Enestående produksjons- og lagestyringsprogrammer gjør virksomheten mer fleksibel.

Systemet vårt knytter IT-systemene deres til personer og utstyr og reduserer leveringstidene deres ved å sørge for at dere alltid gjør de rette tingene på den rette måten.

Når personer, utstyr og programvare virker sammen, går leveringstiden ned og kvaliteten opp, slik at man frigjør bundet kapital og oppnår bedre servicenivåer.

VELG TILLEGGSFUNKSJONER FOR Å UTNYTTE SYSTEMETS FULLE POTENSIAL