Loading...
Voice2017-10-26T13:28:58+00:00

ELASTYCZNOŚĆ – OBIE RĘCE WOLNE

System sterowania głosem umożliwia pracownikom swobodne poruszanie się po zakładzie czy magazynie, mówiąc operatorowi gdzie ma iść i co powinien zrobić. System zachowuje pełną kontrolę nad wykonywanymi zadaniami, a operatorzy komunikują się z systemem potwierdzając zadania, jakie wykonują w ciągu dnia.

Zaletą rozpoznawania głosu jest to, że pracownicy mogą pracować z obiema wolnymi rękami. Nowi pracownicy mogą być w pełni efektywni po jednym dniu szkolenia. Dotyczy to również pracowników obcojęzycznych, ponieważ system może komunikować się w różnych językach.

Voice Picking Pick By Voice Consafe Logistics

PRZYKŁADOWE KOMUNIKATY:

Urządzenie Voice: Ta runda kompletacyjna ma <liczba>  linii zamówień
– Operator: Gotowe
Urządzenie Voice: Lokalizacja <koordynaty lokalizacji>
– Operator: <podaje liczbę kontrolną>
Urządzenie Voice: Pobierz <numer>
– Operator: <numer>  gotowe
Urządzenie Voice: Lokalizacja < koordynaty lokalizacji>
– Operator: <podaje liczbę kontrolną>
Urządzenie Voice: Pobierz <numer>
– Operator: <numer> gotowe

CZĘSTE PYTANIA

Każdy pracownik aktywuje własny profil głosowy, dzięki czemu system nie ma problemu z rozpoznaniem dialektu.

System automatycznie rozpoznaje jak stopniowo może się zmieniać głos na przykład pod wpływem zimna. Jeśli głos zmienia się nagle, system może mieć kłopot z rozpoznaniem poszczególnych wyrazów. W takiej sytuacji automatycznie wywołuje ponowne nagrywanie profilu głosowego.

Zdecydowanie nie. System się odzywa dopiero wtedy gdy coś do niego powiesz. Można też wprowadzić system z tryb pauzy, dzięki milknie np. w sytuacji gdy mówisz do kogoś innego.

Po zapoznaniu się z komunikatami, funkcjonalnościami i obsługą urządzenia, nagrywasz swój profil głosowy. W ciągu 1-2 godzin urządzenie będzie w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy.