POTRZEBA MULTI ORDER PICKING

Dynamiczny rozwój rynku e-commerce i idące z nim w parze rozdrobnienie zamówień z ogromnym udziałem zamówień jednosztukowych sprawiły, że pojęcie „multi order picking” i wykorzystanie wózków kompletacyjnych stały się magazynową codziennością. Dzięki systemowemu wsparciu przez moduł Astro WMS® Trolley masz gwarancję optymalnego wykorzystania wózków kompletacyjnych.

Zastosowanie wieloprzedziałowych wózków kompletacyjnych w magazynie to skuteczny sposób kompletacji wielu zamówień jednocześnie. Wózek, który podzielony jest na przedziały, co umożliwia równoległą kompletację nawet do 100 zamówień w każdej rundzie, przesuwany jest ręcznie lub wspomagany wózkiem transportowym bądź ciągnikiem. Zalet korzystania z tego typu wózków w magazynie jest wiele:

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ – możliwość kompletacji wielu zamówień równolegle
WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ – te same wózki używane są do odkładania, kompletacji i pakowania
ZWIĘKSZONA ERGONOMIA – mniej wysiłku fizycznego dla pracowników magazynu
OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY – mniej wózków widłowych i mniejsza potrzeba etykietowania towarów

Trolley illustration

ZASTANAWIASZ SIĘ JAK DZIAŁA ASTRO WMS® TROLLEY?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WÓZKI KOMPLETACYJNE POD KONTROLĄ ASTRO WMS®

Kompletacja wózkowa to idealny wybór dla klientów z branży e-commerce, a także dla magazynów części zamiennych i firm, które posiadają w swej ofercie drobne artykuły. Jednak wprowadzenie takich wózków do magazynu wiąże się z pewnymi wyzwaniami w zarządzaniu magazynem. Wózki muszą być rejestrowane w systemie, każdy przedział musi być przypisany do konkretnego zamówienia a sam proces kompletacji może odbywać się sztafetowo. I za to właśnie odpowiada Astro WMS® Trolley.

Dzięki modułowi Astro WMS® Trolley każdy wózek jest „podłączany” do systemu i przydzielany do przyjęć, odkładania, kompletacji i pakowania lub obsługi zwrotów. Każdemu przedziałowi przydzielane jest indywidualne zamówienie podczas rundy kompletacyjnej. Zarówno wózki, jak i podział na przedziały można łatwo edytować w systemie, zapewniając optymalną elastyczność i wydajność.

REKOMENDOWANY SPRZĘT DLA WÓZKÓW KOMPLETACYJNYCH

Aby w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania, potrzebujesz jeszcze odpowiedniego sprzętu. Nasz model Rekomendowany Sprzęt to gwarancja rozwiązań sprzętowych wiodących światowych dostawców, w pełni zintegrowanych z Astro WMS®. Zalecany pakiet sprzętu do wózków kompletacyjnych obejmuje:

  • Tablet
  • Klawiaturę
  • Skaner pierścieniowy
  • Mocowanie
  • Ładowarkę
  • Przenośną drukarkę

Dowiedz się więcej o Rekomendowanym Sprzęcie

POBIERZ SWOJĄ KARTĘ PRODUKTU TUTAJ:

POBIERZ

WIĘCEJ O…

Solidny i elastyczny system zarządzania magazynem zwiększa jego rentowność, mówiąc co robić, gdzie oraz kiedy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Poszerzając system WMS o WCS, masz pod kontrolą zaawansowane systemy automatyki obsługujące cały przepływ dóbr w magazynie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wprowadź nowe funkcjonalności do Twojego systemu WMS lub WCS, wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom Twojego magazynu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ