STEGET FÖRE MED LAGERAUTOMATION

Förr handlade automation inom logistik mest om att sänka personalkostnader och spara plats i lagret. Idag är målet med lagerautomation snarare att hjälpa företag att möta kraven på allt kortare ledtider och förvandla logistik till en konkurrensfördel. Och för att uppnå det behöver du de rätta systemen stödja din automationslösning.

Effektiv automation kan göra dina lageraktiviteter snabbare och billigare – och skapa en bättre arbetsmiljö för dina anställda. Men är ett automatiserat lager alltid bättre? Som så ofta … det beror på.

AUTOMATION ELLER PLOCKA MANUELLT? FÖRMODLIGEN BÅDE OCH.

Lagerautomation kan minska plockfel, förbättra ergonomi och spara pengar. Men i vissa fall är manuell plockning fortfarande den mest effektiva lösningen. Graden av mognad i din bransch, hur heterogent ditt sortiment är och hur integrationen med andra system ser ut är alla faktorer som avgör den bästa mixen av automatiserade och manuella processer.

AFFÄRSLOGIK OCH MASKINSTYRNING

Oavsett hur automatiserat ditt lager är behöver du systemsupport för att kunna styra både den manuella, automatiska och den delade logiken i din lösning. På ett lager finns två nivåer av styrning: maskinstyrning och affärslogik. För att uttrycka det enkelt; systemen ovanför linjen optimerar VAD, NÄR och VAR. Och de under linjen styr HUR det görs.

Vilka system du behöver beror både på din automationsgrad och på komplexiteten i din affärsmodell. Ett bra sätt att hålla isär funktionaliteten och få en hög grad av flexibilitet är med ett best of breed WMS som kan växa med dina behov, i kombination med ett integrerat WCS som ger möjlighet till samma affärslogik oavsett automationsleverantör. Som Astro WMS® and Astro WCS® till exempel.

LÄS MER OM WCS
Illustration av lagerautomation

VILL DU VETA MER OM LAGERAUTOMATION?

KONTAKTA OSS

BLACK BOX ELLER WHITE BOX? VI HAR LÖSNINGEN.

Consafe Logistics är din partner för systemstöd i lagerautomation, oavsett vilken lösning du väljer. Om ditt lager är högautomatiserat och ditt huvudfokus på kapacitet är black box en bra lösning för dig. Med en white box-lösning är allt beslutfattande synligt i samma system, automatiska processer såväl som manuella. Det ger dig flexibilitet att omprioritera order i realtid. Och med Astro WMS® integrerat med Astro WCS® (White Box +) får du garanterat ett system som kommer att fungera oavsett automationsleverantör och kan anpassas till alla dina framtida behov.

Olika lagerautomationslösningar från Consafe Logistics

LADDA NER DITT PRODUKTBLAD HÄR:

LADDA NER NU

NÅGRA AV VÅRA KUNDER