STEGET FÖRE MED LAGERAUTOMATION

Förr handlade automation i logistik mest om att sänka personalkostnader och spara plats i lagret. Idag är målet med lagerautomation snarare att hjälpa företag att möta kraven på allt kortare ledtider och förvandla logistik till en konkurrensfördel. Och för att uppnå det behöver du WMS och WCS som kan stödja din automationslösning.

Automation finns överallt. From industrirobotar och smarta hem till chattbotar och digitala vårdlösningar för äldre. I ett lager är fördelarna uppenbara. Effektiv automation kan göra dina lageraktiviteter snabbare och billigare – och skapa en bättre arbetsmiljö för dina anställda. Men är ett automatiserat lager alltid bättre? Som så ofta … det beror på.

AUTOMATION ELLER PLOCKA MANUELLT? FÖRMODLIGEN BÅDE OCH.

Om ett WMS är hjärnan i ett lager så är automation musklerna. Automationslösningar kan minska plockfel, förbättra ergonomi och spara pengar. Men i vissa fall är manuell plockning fortfarande den mest effektiva lösningen. Graden av mognad i din bransch, hur heterogent ditt sortiment är och hur integrationen med andra system ser ut är alla faktorer som avgör den bästa mixen av automatiserade och manuella processer.

WMS OCH WCS HÅLLER DIN AUTOMATION IGÅNG

Oavsett vilken automationsnivå du väljer behöver du en ”hjärna” som kan hantera den manuella, automatiska och delade logiken i din lösning. Beroende på situationen kan detta göras med ett WMS eller med WMS och WCS i kombination. För att uttrycka det enkelt; ett WMS optimerar Vad, När och Hur i ett lager, medan WCS:et styr Hur.

Ju fler olika automationstyper du använder och ju mer komplex lösningen är, desto större är behovet av ett WCS. Om du vet att du bara kommer att använda begränsad och icke-komplex automation är enbart ett WMS den bästa lösningen för dig.

Four round circles in green, blue, dark blue and white colours explaining why automation is the correct decision

ÄR DU NYFIKEN OCH VILL TA REDA PÅ MER KRING LAGERAUTOMATION?

KONTAKTA OSS

SÅ BLIR WHITE BOX THE RIGHT BOX

Skillnaden mellan “black box” och ”white box” i hantering av lagerautomation ligger i transparensen mellan system. En white box-lösning med WMS och WCS från samma leverantör gör alla beslutsprocesser synliga i samma system, oavsett om de är automatiska eller manuella.

Om ditt lager är över 90% automatiserat och ditt fokus ligger på kapacitet så räcker black box för dig. Om inte så är en white box-lösning den rätta vägen att gå. Och med Astro WMS® och Astro WCS från Consafe Logistics får du garanterat ett system som fungerar oberoende av automationsleverantör och som kan anpassas till alla dina framtida behov.

If your warehouse is over 90% automated and your focus is on capacity only, black box is enough for you. If not, a white box solution is the way to go. And with Astro WMS® and Astro WCS from Consafe Logistics you are guaranteed a system that will work with any automation vendor and be adaptable to all your future needs.

En förklaring på hur lagerautomation fungerar

NÅGRA AV VÅRA KUNDER