VEJEN TIL EN BÆREDYGTIG FREMTID

Det forventes, at flere hundrede millioner mennesker vil blive forbrugere de næste 10-15 år. Dette sætter forsyningskæderne under konstant pres for at levere mere, bedre og hurtigere, hvilket også betyder at miljøpåvirkningen hos forbrugervirksomhedernes produktion øges.

Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder involveret i forsyningskæden fokuserer på bæredygtighed, så den stigende efterspørgsel på forbrugerprodukter følger de globale klimamål. En langsigtet bæredygtig indsats opnås ved, at målet for en bæredygtig supply chain øger profitabiliteten samtidig med at der tages miljømæssigt og socialt ansvar.

For at lykkes med dette skal vi arbejde med alle dele af forsyningskæden. Og arbejdet starter på lageret.

CONSAFE LOGISTICS – 40 ÅRS LANGSIGTET TÆNKNING

Med 40 års erfaring i lagerstyringsbranchen er langsigtet planlænging en del af vores DNA. Vi er kendt for vores langsigtede relationer til kunder og partnere, baseret på tillid og fælles indsats for at bringe vores industri ind i fremtiden. Sammen udvikler vi teknologi og løsninger, der hjælper os med at anvende verdens ressourcer på den mest effektive måde.

Vi hjælper vores kunder med at tage kontrol over og optimere lagerarbejdet, for at sikre langsigtet finansiel vækst. Vi udvikler løsninger, der beskytter miljøet ved at mindske brugen af energi, plads, ressourcer og transport, samtidig med at vi arbejder for social inklusion både i egne rækker og i vores kunders varelagre.

VORES LØSNING

MØD EFTERSPØRGSLEN

ØG LØNSOMHEDEN

TAG ANSVAR

TÆNK LANGSIGTET

CONSAFE LOGISTICS OG FN’s VERDENSMÅL

I 2015 vedtog verdens regeringsledere FN’s verdensmål, der frem mod 2030 sætter dagsordenen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, både nu og i fremtiden. Verdensmålene indeholder 17 konkrete mål eller SDG’er (Sustainable Development Goals. Vi har valgt at fokusere på fem af disse mål for at guide os i vores arbejde med at skabe en positiv udvikling.

VI VED, AT VI IKKE GØRE ALT, MEN VI KAN GØRE NOGET

Omsorg for vores medarbejdere er helt centralt. Vi arbejder aktivt mod diskrimination og chikane. Vores fokus er på en balanceret livstil med et fleksibelt arbejdsmiljø med digitale værktøjer, der muliggør bedre løsninger for arbejdet og mindskning af stress. Vi tilbyder flere træningsmuligheder som massage og yoga, pension og forsikringsfordele.

Vi arbejder for at skabe diversitet og ligestilling i det menneskelige ressourcer. Mere ligestilling blandt kønnene er en del af vores diversitetsarbejde, og vi have 24% kvinder i ledende positioner som direktører, softwarechefer og så videre.

MEDARBEJDERE

Vi ønsker, at give vores medarbejdere de bedste muligheder og bestræber os på at altid støtte medabejdernes personlig udvikling og mulighed for at udtrykke sig. Vi tilbyder udviklingsprogrammer som HPP (High Potential Programme) gennem vores Consafe Logistics Academy.

LEVERANDØRER/PARTNERE

Det ligger rodfæstet i vores kultur at bygge relationer og engagere andre. Vi tilbyder fleksible forretningsmodeller og er opmærksomme på vores leverandørers behov. Vi tilbyder muligheder for personer med funktionelle handicap i samarbejde med Samhall.

KUNDER

Vores løsninger gør det nemmere for vores kunder at planlægge og arbejde på en smartere måde ved at spare tid, forbedre ergonomien og sikre ligestilling blandt medarbejderne.

VÆKST

Vores løsninger giver vores, og vores kunders, medarbejdere mulighed for at arbejde mere effektivt og med præcision, hvilket strømliner arbejdsprocesser og reducerer udgifter. Dette muliggør økonomisk vækst, både på den korte og lange bane.

Vi tilbyder vores kunder innovative, tekniske løsninger baseret på produktivitet, kvalitet og partnerskab. Vores løsninger optimerer arbejdsgange i og omkring varelageret med smartere plukruter, mindre slitage og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, der sparer penge, tid og sikrer præcision.

Som en softwarevirksomhed anvender vi smarte algoritmer, der har en stor effekt. Vores løsninger kan minimere klimaaftrykket ved at vælge den rette emballage, forbedre opfyldning af lastbiler og planlægning af den mest optimale plukrute og derved mindske slitage og spare på strømmen.

CONSAFE LOGISTICS OG 2030 AGENDAEN

De tre kerneelementer i FN’s 2030 agenda for Verdensmålene er vores retningslinje for at skabe en positiv indflydelse på fremtiden.

SOCIAL INKLUSION

Vi arbejder for social inklusion i vores egen virksomhed og i vores kunders varelagre og gennem partnerskaber.

FINANSIEL VÆKST

Vi hjælper vores kunder med at få kontrol over og optimere varelagerarbejdet

MILJØBESKYTTELSE

Vi udvikler løsninger, der minimerer brugen af energi, plads og transport

ASTRO WMS® – EFFEKTIVITET OG BÆREDYGTIGHED HÅND I HÅND

Formålet med Astro WMS® er at hjælpe kunder med at optimere deres supply chain-arbejde, både inden- og udenfor varelageret ved at bruge færre ressourcer til at opnå mere: essensen i bæredygtighed. Det bæredygtige varelager handler om at udnytte det vi allerede har bedre, og derved reducere mængden af ressourcer i vores arbejdsproces. Dette gør varelagerstyringen til et vigtigt redskab til at løse bæredygtighedsudfordringerne.

LÆR MERE OM HVORDAN ASTRO WMS® LØSER UDFORDRINGERNE I EN BÆREDYGTIG SUPPLY CHAIN