PLANLÆGNING – EN NEM OPGAVE

Reducer administrationsomkostningerne, og fordel ressourcerne effektivt! WorkForce Planner hjælper dig med at overvåge den aktuelle arbejdssituation på lageret og generere prognoser. Få overblik over bemandingsbehovene, tilgængeligt personale og medarbejdernes ansættelsesforhold og kompetencer, planlagt fravær, registreret sygefravær, materiel, og hvilke kompetencer der kræves til betjening af systemet. WorkForce Planner undgår fejl gennem indlæsning af personaleposter fra personalesystemet.

WorkForce Planner er skræddersyet til planlægning af arbejdet på lageret og i distributionscenteret, så den daglige planlægning bliver lettere at håndtere.
Fælles puljer af personale og materiel kan anvendes mere fleksibelt.
Planlægningen baseres på personale, der er tilknyttet en bestemt afdeling. Hvis afdelingen er underbemandet, definerer Workforce Planner kompetencerne og gør det muligt at bruge personale fra andre afdelinger eller ansætte timelønnede medarbejdere.

“Der er mange planlægningsværktøjer på markedet,
men ingen af dem er skræddersyet til de forhold, der gælder på lageret eller i distributionscentret. I stedet er de ofte tæt knyttet til procesindustrien. Vi oplevede, at de ikke levede op til vores behov på en tilfredsstillende måde”

Rose-Marie Oldebring, Project Manager inden for logistik hos Elgiganten.