SKAFF DEG FERDIGHETER SOM STYRKER VIRKSOMHETEN DIN

Consafe Logistics leverer opplæringsløsninger som øker kompetansen, ferdighetene og produktiviteten til fagfolkene som styrer forsyningskjeden.

TIL TJENESTE

Vår opplæringsfilosofi er basert på troen om at vellykkede opplæringsøkter krever erfarne og godt forberedte kursholdere, godt opplæringsmateriell og motiverte deltakere. Vi går aldri på kompromiss – er du motivert nok til å bli med oss?

En velutviklet kompetanseoverføringsprosess

Våre kursholdere er spesialister på sitt felt og har lang erfaring som forsyningskjedekonsulenter fra ulike bedrifter og bransjer. Dessuten er de genuint interessert i både opplæring og i resultatene dere oppnår.

Ved hjelp av en stor portefølje av opplæringsverktøy sikrer de dere rask avkastning på tiden og pengene dere investerer i dette. Vår moderne tilnærming til opplæring inkluderer en rekke medier for kunnskapsoverføring.

I en velutviklet kompetanseoverføringsprosess er det mer et spørsmål om «både/og» enn «enten/eller». Klasseromsundervisning, e-læring og virtuelle klasserom er metoder med ulike fordeler, og vi vurderer dem nøye i forhold til tid, innhold og publikum.

Skreddersydde kurs

«Just-in-time»-opplæring istedenfor «just-in-case».

Deres systemkonfigurasjon, målgruppen og tidsaspektet avgjør bedriftens spesifikke utviklingsbehov. De oppfylles best ved å organisere et skreddersydd kurs.

Sammen med dere vi vil nøye identifisere målbare opplæringsmål, planlegge innholdet og bli enige om forventningen til kurset, før våre erfarne konsulenter vil begynne å forberede opplæringen på den mest effektive måten.