FOKUS PÅ AUTOMASJON INNEN LAGERSTYRING

Tidligere handlet automatisering innenfor logistikk om å redusere personalkostnadene og spare plass på lageret. I dag handler lagerautomatisering først og fremst om å hjelpe virksomhetene med å oppfylle krav om stadig kortere ledetider og å gjøre logistikk til et konkurransefortrinn. Skal virksomheten klare det, må den ha det rette støttesystemet til automasjonsløsningen.

Fordelene ved lagerautomatisering er innlysende: Effektiv automasjon kan gjøre lagerstyringsprosessene raskere og mer kostnadseffektive – og skape et bedre arbeidsmiljø. Men er et automatisert lager alltid et bedre lager? Det kommer an på flere faktorer.

AUTOMASJON ELLER MANUELT PLUKK? SANNSYNLIGVIS BEGGE

Løsninger for lagerautomatisering kan redusere plukkfeil, gi bedre ergonomi og være kostnadsbesparende. Men i noen tilfeller er manuell plukking fremdeles mer effektivt. Hvor moden virksomheten er, bredden i sortimentet og integrasjonen med andre systemer er noen av faktorene som avgjør hva som vil være den ideelle kombinasjonen av automatiske og manuelle prosesser.

FORRETNINGSLOGIKK OG MASKINSTYRING

Uansett automatiseringsgrad på lageret trenger du systemstøtte for å håndtere løsningens manuelle, automatiserte og felles logikk. På alle lagre er det to styringsnivåer: maskinstyring og forretningslogikk. Enkelt forklart optimerer systemene over streken faktorene «hva», «når» og «hvor». Systemene under streken tar seg av «hvordan».

Hvilke systemer du har bruk for, avhenger av graden av automatisering og hvor kompleks forretningsmodellen din er. En god løsning for å skape et tydelig skille mellom funksjonene og oppnå stor fleksibilitet er et såkalt best of breed-WMS, som kan vokse i takt med virksomheten, kombinert med et sømløst integrert WCS som tilrettelegger for den samme forretningslogikken, uavhengig av automasjonsleverandør. Astro WMS® og Astro WCS® er et eksempel på det.

FORTELL MEG MER OM WCS
Illustrasjon på lagerautomatisering

VIL DU VITE MER OM LAGERAUTOMATISERING?

BE OM EN DEMO

BLACK BOX ELLER WHITE BOX? VI HAR DET DU TRENGER

Consafe Logistics kan hjelpe deg med systemstøtte til lagerautomatisering, uansett hvilken løsning du velger. Hvis lageret ditt i stor grad er automatisert, og du er mest opptatt av kapasitet, vil en «black box» være en god løsning. Velger du en «white box», får du oversikt over alle beslutningsprosesser, både automatiske og manuelle, i ett og samme system. Det gir deg fleksibilitet til å omprioritere ordrene i sanntid. Med Astro WMS® integrert med Astro WCS® (White Box +) er du dessuten garantert at systemet fungerer med løsninger fra alle automasjonsleverandører og kan tilpasses til fremtidige behov.

Forskjellige lagerautomatiseringsløsninger fra Consafe Logistics

LAST NED DITT PRODUKTBLAD HER:

LAST NED NÅ

NOEN AV VÅRE KUNDER