HA KONTROLL PÅ AUTOMASJONEN MED Astro WCS®

Mange av våre kunder investerer i automasjon for å holde driftskostnadene nede, og møte stadig tøffere krav fra deres kunder. Men implementering av automasjonsutstyr er i seg selv ikke nok. Et høyautomatisert lager krever også systemer som kan håndtere kompleksiteten, slik som Astro Warehouse Control System.

Den største flaskehalsen på alle lager er plukking. Dette er årsaken til at mange selskaper investerer i automasjon. Istedenfor at a plukkeren går til godset, kommer godset til plukkeren. Resultatet av dette er lavere kostnader, høyere effektivitet og bedre ergonomi for plukkeren. Men de gode resultatene av automasjon realiseres kun dersom man har et effektivt system som styrer automasjonen i kombinasjon med resterende prosesser på lageret.

VIL DU VITE MER OM Astro WCS®?

BE OM EN DEMO

HJERNEN OG TRAFIKKDIRIGENTEN – WMS OG WCS PÅ LAGERET

Det finnes mange suksessfaktorer for god lagerdrift. Et lagerstyringssystem (WMS) er hjernen bak lageret og styrer bevegelsene og alle oppdrag på lageret, WCS håndterer hvordan bevegelser i automasjonsanleggene styres, for eksempel kraner, plukkstasjoner og annen type automasjon. Med andre ord er WCS en trafikkdirigent som håndterer all trafikken i et travelt veikryss.

Dersom ditt lager i hovedsak består av manuelle prosesser, og enklere automasjon (for eksempel heisautomater), er sannsynligvis et WMS system nok for deg. Men desto flere typer automasjon fra ulike leverandører du har, og desto mer kompleks automasjon, desto mer har du behov for et WCS.

En illustrasjon som forklarer hvordan WCS gjør det enkelt å kontrollere lageret  

ASTRO WCS® GIR DEG KONTROLL PÅ LAGERET

Astro WCS® håndterer ulik flyt og ulike varetyper, esker, paller og stykkgods innen ulike automasjonsløsninger ved bruk av funksjoner som:

  • Integrasjon mot automasjon
  • Ruting i automatiserte områder av lageret
  • Samspillet mellom ulik automasjon og de manuelle prosessene
  • Håndtering av vareflyten
  • Interaksjon mot brukeren
  • Håndter prioritet i automatiserte områder av lageret
  • Systemovervåkning

Astro WCS® har en plug-in arkitektur som integreres mot alle moderne automasjonsløsninger, og har forhåndsdefinerte integrasjoner mot de fleste automasjonsløsninger. Dette gir deg frihet til å velge ulike automasjonsløsninger fra ulike leverandører, og setter ikke begrensninger til en leverandør når du skal utvide.

WHITE BOX MED ASTRO WCS® OG ASTRO WMS

Hvorfor er det en god ide å velge WMS og WCS fra samme leverandør? Svaret er faktisk svart-hvitt. Med Astro WCS® integrert med Astro WMS® kan du bruke samme logikk i automasjonen som på de manuelle prosessene av lageret ditt, dette kaller vi en white box løsning. En slik løsning gir deg den fordelen av å kun jobbe i et system, der vedlikehold og utvikling kun må gjøres i ett system, istedenfor flere. Med en white box løsning er du klar for å tilpasse deg fremtidens behov på en enkel måte.

VELG DIN VEI TIL EFFEKTIV AUTOMASJON

Graden av kompleksiteten på dine automasjonsløsninger avgjør hvilken løsning som er best for deg. Dersom du kun har enkel og mindre kompleks lagerautomasjon, vil WMS være den beste løsningen for deg. Desto flere ulike typer automasjonsløsninger du har og desto mer komplekse de er, desto mer har du behov for et WCS.

Det er viktig å velge riktig løsning i begynnelsen, men det er aldri for sent å bytte om. Med automasjonsløsninger fra ulike leverandører, vil fordelene med WMS og WCS fra en og samme leverandør øke.

Matrise som beskriver hvordan du kan bruke Astro WCS med eller uten Astro WMS®

LAST NED DITT PRODUKTBLAD HER:

LAST NED NÅ

VIL DU VITE MER…

Utvid med ytterligere funksjonalitet som er egnet til din spesifikke bransje og lagerdrift.

FORTELL MEG MER

Robust og fleksibelt lagerstyringssystem som forteller deg hva, hvor og hvordan – for maksimal ytelse

FORTELL MEG MER

Vår løsningsgodkjente maskinvare er ferdig konfigurert og klart til å brukes ute av boksen.

FORTELL MEG MER