LIGG I FORKANT MED AUTOMATISK SYSTEMOVERVÅKING

System Monitor er et skalerbart overvåkingssystem for søk etter og løsing av eventuelle problemer i og rundt Astro WMS®. System Monitor kontrollerer automatisk status for servere, operativsystemer, databaser og programmer, varsler om eventuelle feil og løser problemene. I mange tilfeller før du i det hele tatt har merket dem!

FRA REAKTIV TIL PROAKTIV STØTTE MED SYSTEM MONITOR

Alle vet at tid er penger. Ikke minst på lageret. Problemer i lagerstyringssystemet kan raskt føre til driftsstans og leveringsproblemer. Samtidig er det kostbart å hele tiden skulle kontrollere og ettergå systemene manuelt. Så ville det ikke vært fint om et system kunne oppdaget og reagert på advarsler og problemer før de fikk negative konsekvenser for virksomheten, ja til og med før brukerne la merke til dem?

Det er akkurat det System Monitor gjør! Systemet driver automatisk monitoring av Astro WMS®, oppdager problemer proaktivt og reagerer umiddelbart. Resultatet er kortere tid fra problemene oppstår til de blir løst. Og selvsagt store tids- og kostnadsbesparelser.

SLIK FUNGERER DET

System Monitor er lett å konfigurere, og Consafe Logistics tar seg av administrasjonen. Modulen leveres med en rekke standardkontroller, og egendefinerte kontroller kan legges til etter hvert som behovet melder seg. Slik fungerer prosessen:

System monitor add on module

Trinn 1: System Monitor kjører automatisk de konfigurerte systemkontrollene, for eksempel for integrasjonsfeil, stans i bakgrunnsprogrammer, kritisk minnebruk eller disker som snart er fulle.

Trinn 2: Ved eventuelle problemer varsles ConSafe Logistics eller teknisk brukerstøtte hos kunden på e-post. Løsningen kan konfigureres slik at varsler om ulike kontroller sendes til forskjellige mottakere. For eksempel kan enkelte varsler sendes til Consafe Logistics og andre til kundens interne brukerstøtte.

Trinn 3: Problemet løses med utgangspunkt i saksdetaljene og informasjon fra kunnskapsdatabasen.

VIL DU VITE MER OM SYSTEM MONITOR?

BE OM EN DEMO
Illustration of how the product sheet of System Monitor looks like

LAST NED DITT PRODUKTBLAD HER:

LAST NED NÅ

LES MER…

Robust og fleksibelt lagerstyringssystem som forteller deg hva, hvor og hvordan – for maksimal ytelse

FORTELL MEG MER

Ved å legge Astro WCS® på WMS, får du muligheten til å styre avansert automasjon.

FORTELL MEG MER

Utvid med ytterligere funksjonalitet som er egnet til din spesifikke bransje og lagerdrift.

FORTELL MEG MER