FORENKLET PLANLEGGING

Reduser administrasjonskostnadene og fordel ressursene effektivt! WorkForce Planner hjelper deg med å overvåke den nåværende arbeidssituasjonen på lageret, og generere prognoser. Hold oversikt over bemanningsbehovet, det tilgjengelige personalet og deres forskjellige arbeidsoppgaver og ferdigheter, planlagt fravær og varslet sykefravær samt utstyr og hvilken kompetanse utstyret krever. WorkForce Planner unngår feil ved å laste personalregisteret fra personalsystemet deres.

Med WorkForce Planner tilpasset arbeidsoppgavene på lageret blir det lettere å håndtere den daglige ressursplanleggingen. Personell og utstyr kan brukes mer fleksibelt.
Planleggingen baseres på medarbeidere som er knyttet til en bestemt avdeling. Hvis avdelingen er underbemannet, kan man i WorkForce Planner bruke ansatte med definerte ferdigheter fra andre avdelinger eller leie inn midlertidig arbeidskraft.

«Det er mange planleggingsverktøy på markedet,
men ingen som er skreddersydd til omstendighetene på lageret.

I stedet er de ofte tilknyttet prosessindustrien.

«Vi følte ikke at de oppfylte våre behov godt nok»

Rose-Marie Oldebring, Project Manager for logistikk hos Elgiganten.