Menneske mot maskin – hvem vinner?

Innen logistikk pleide automasjon å handle om arbeidskostnader og stadig bedre plassutnyttelse på lagrene. I dag handler det om å hjelpe bedriftene til å dekke behovet for stadig kortere leveringstider, slik at man gjør logistikken til et konkurransefortrinn. Raskere leveranser krever en viss grad av automasjon. Det er nemlig begrenset hvor mye man kan oppnå ... Read more »