Walka o pozyskanie i względy klienta coraz bardziej przypomina antyczną walkę gladiatorów na arenie. Publiczność spektaklu jest coraz bardziej wymagająca, oczekuje silniejszych wrażeń i decyduje ostatecznie, czy aktor tego spektaklu otrzyma szansę na przetrwanie. Porównanie z tak okrutną formą dawnej rozrywki jest może przejaskrawione, ale dość trafnie obrazuje tendencje, jakie zachodzą na rynku rządzonym przez klienta i jego rosnące oczekiwania.

Wyzwań stojących przed logistyką magazynu w związku z tymi toczącymi się „igrzyskami” można zapewne wymienić dziesiątki. Poniżej wymieniamy kilka wskazówek, jak z pomocą systemu WMS stawić czoła tym wyzwaniom i czuć się pewnie na arenie toczącej się rywalizacji o klienta.

Wyzwanie 1: Więcej drobnych zamówień

Opis: Klienci składają coraz więcej zamówień na mniejsze ilości, a często wręcz na jedną pozycję. Czasami jeden klient składa kilka zamówień tuż po sobie. Zakupy w Internecie mają tę zaletę, że po odejściu od kasy nie trzeba ponownie przejść przez cały sklep, tylko łatwo domawia się zapomniany artykuł. Dla magazynu oznacza to konieczność złożonego planowania zleceń i szybkiego podejmowania decyzji odnośnie konsolidacji zamówień i dzielenia ich w zoptymalizowane listy kompletacyjne.

Rozwiązanie: automatyzować planowanie i podejmowanie decyzji. Duża ilość danych i warunków brzegowych powoduje, że proces planistyczny i decyzyjny staje się złożony, a to pociąga za sobą konieczność użycia tam, gdzie to możliwe, mechanizmów zautomatyzowanych. W sprawnym systemie WMS planowanie zadań kompletacyjnych rozpoczyna się od etapu grupowania zamówień w transporty. Następnie kalkulowane są opakowania do kompletacji, a na końcu tworzone listy kompletacyjne i poszczególne zadania do wykonania. Cały ten proces, który obejmuje nierzadko tysiące drobnych zamówień na dobę, jest w pełni zautomatyzowany.

Wyzwanie 2: Rosnąca baza produktów w sprzedaży

Opis: Aby pozostać konkurencyjnym i odpowiedzieć na potrzeby klienta firmy powiększają portfolio produktów oferując artykuły często nie będące w stałej ofercie. Z punktu widzenia magazynu wyzwaniem staje się zapewnienie miejsca dla nowych artykułów oraz sprawne obsłużenie rosnącej bazy produktów. Sama aktualizacja danych o artykułach w systemie WMS obejmuje m.in. wymiary, wagę, przypisany obszar składowania i kompletacji, klasę rotacji, etc.

Rozwiązanie: ułatwić aktualizację danych o artykułach. Jedną z możliwości jest zastosowanie bramki wymiarującej AutoCube, która na zasadzie Plug & Play może być podłączana do stanowiska systemu WMS oszczędzając mnóstwo czasu poświęcanego na wymiarowanie artykułów. Kolejną odpowiedzią na wyzwanie rosnącej bazy produktów może być mechanizm Automatic Article Setup. Jest to zautomatyzowane aktualizowanie danych artykułów na podstawie informacji otrzymywanych z systemu ERP. Odpowiednie mapowanie danych i zastosowanie mechanizmu Automatic Article Setup oszczędza nawet 1 minutę poświęcaną na aktualizację danych o każdym nowym artykule.

Wyzwanie 3 – Krótszy czas realizacji zamówień

Opis: Jako klienci zaczynamy być przyzwyczajeni do sytuacji, w której dziś składamy zamówienie, a jutro otrzymujemy towar. Co więcej – coraz bardziej popularna staje się również usługa dostawy tego samego dnia (ang. same day delivery). Co za tym idzie – coraz częściej wybieramy dostawców, którzy taki wymóg spełnią. Dla całego łańcucha logistycznego to niespotykane dotąd wyzwanie, a jednym z kluczowych ogniw tego łańcucha jest oczywiście magazyn. Zamówienia muszą być skompletowane nie tylko w całości i bezbłędnie, ale na dodatek możliwie jak najszybciej.

Rozwiązanie: podnosić efektywność procesu kompletacji. Zastosowanie strategii kompletacji odpowiednio dobranej do struktury zamówień, układu fizycznego magazynu oraz posiadanych środków pracy jest kluczem do zapewnienia wysokiej efektywności. Jeśli dodatkowo procesy będą realizowane przy pomocy ergonomicznych narzędzi i zostaną obsłużone procesy dodatkowe, takie jak konsolidacja po kompletacji, to spodziewać się można wyraźnego wzrostu wydajności.

Wyzwanie 4 – Rosnące koszty obsługi

Opis: coraz większa złożoność procesów, konieczność stosowania bardziej wyrafinowanych narzędzi i dostosowania organizacji do nowych wymagań powodują, że w dość naturalny sposób koszty wzrastają. O ile trudno jest zredukować koszty nowego wyposażenia czy dodatkowych rąk do pracy, to sporo oszczędności można znaleźć w tych miejscach, które dotąd być może nie zawsze pojawiały się w polu widzenia menedżerów magazynu i logistyki.

Rozwiązanie: optymalizować procesy. Optymalizację rozpocząć można już w procesie przyjmowania dostaw i odkładania towaru do miejsc składowania. WMS wspiera w dynamiczny sposób przydział lokalizacji dla przyjmowanych towarów, przez co lepiej wykorzystywana jest przestrzeń magazynowa. Działają tutaj dwa główne mechanizmy: nierezerwujący typ obsługi procesów oraz dynamiczna alokacja miejsc magazynowych. Najbardziej pożądanym obszarem do optymalizacji jest jednak proces kompletacji, w którym WMS wykorzystuje coraz częściej elementy sztucznej inteligencji wspierające zarówno rozłożenie towaru w magazynie, jak i skracanie dróg kompletacyjnych. Wpływa to wprost na podnoszenie efektywności kompletacji i redukcję kosztów. Kolejnym wsparciem w generowaniu oszczędności jest optymalizacja planowania opakowań kompletacyjnych, dzięki której pod uwagę brane są nie tylko wymiary, ale także koszty opakowań oraz także kwestie środowiskowe związane z transportowaniem „powietrza”. Oprócz optymalizacji kosztów finansowych poprawiane są w ten sposób doświadczenia zakupowe klientów.

Wyzwanie 5 – standaryzacja vs elastyczność

Opis: logistyka żyje ze standardu. Im lepiej jesteśmy w stanie wykorzystać dostępne standardy i je powtarzać, tym procesy są bardziej efektywne, a koszty ich realizacji niższe. Jest to jednak tym trudniejsze, im bardziej chcemy być jako przedsiębiorstwo elastyczni względem klienta. Magazyn, pełniąc funkcję usługową w stosunku do sprzedaży, produkcji i zakupów, zmuszony jest nadążyć za zmieniającym się oczekiwaniami i dostosować swoją organizację pozostając wydajnym i efektywnym kosztowo. Dlatego podjęcie decyzji o tym, kiedy być bardziej elastycznym, a kiedy iść w zgodzie ze standardem nie jest łatwa i zależy od wielu czynników.

Rozwiązanie: dane, dane i jeszcze raz dane. Kluczowe jest, aby magazyn w ogóle miał możliwość pracy w sposób ustandaryzowany, a w przypadku zaistnienia konieczności – sprawnie stosować bardziej elastyczne rozwiązania. Jednak aby podjąć decyzję, który model pracy w danej chwili wybrać, należy posiadać wiarygodne i dostępne od ręki informacje. Będą one tym bardziej przydatne, im bardziej opisywać będą nie tylko obecną sytuację w magazynie, ale i nadchodzącą przyszłość. Wiarygodność danych będzie kluczowa, aby podjąć decyzje właściwe. Dostępność danych od ręki pozwala zaoszczędzić tak cenny dzisiaj czas. Na pierwszy ogień idą zatem z reguły graficzne prezentacje wybranych wskaźników i różnego rodzaju dashboardy. W module OpView można np. w graficzny sposób prezentować informacje mówiące o tym, czy mamy aktualnie dostateczną liczbę pracowników w wybranych obszarach magazynu biorąc pod uwagę ilość pracy, jaka jest do wykonania. Gdy ogólny obraz zawarty w graficznych wskaźnikach nie wystarczy – można zagłębić się w bardziej zaawansowane analizy i zestawienia, a także dokonać symulacji typu „what-if” sprawdzając co się wydarzy zanim decyzja zostanie podjęta. Dla magazynów zautomatyzowanych pewnego rodzaju niezbędnikiem będzie możliwość wizualizacji magazynu i procesów z zastosowaniem funkcjonalności Digital Twin.