Wostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost świadomości na temat rozwoju zrównoważonego. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji z poszczególnych gałęzi przemysłu powoli staje się jednym z ważniejszych celów różnych branż. Wynika to nie tylko ze wzrostu wiedzy, ale i z odgórnych norm. Magazyny są ważną częścią łańcucha dostaw i drzemie w nich ogromny potencjał do usprawnień i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań, które oferuje sprawny system klasy WMS, dla firm poszukujących rozwiązań proekologicznych.

REDUKCJA OPAKOWAŃ I POWIETRZA W PACZKACH

Dobry WMS może pomóc ograniczyć liczbę przejechanych kilometrów przede wszystkim umożliwiając lepsze wykorzystanie przestrzeni w opakowaniach i samochodach. Już sam fakt, że system WMS może, na dość wczesnym etapie realizacji zlecenia, dostarczyć do systemów planowania tras przewidywaną liczbę palet sprawia, że o wiele lepiej można zaplanować trasę, jak również sam typ użytego środka transportu.

Zaawansowane algorytmy sprawiają, że sumarycznie magazyn opuszcza mniej opakowań, oraz że są one lepiej wypełnione. Wpływa to na ograniczenie potrzeby transportu, a dodatkowo przyczynia się do mniejszej ilości zużytych materiałów opakowaniowych oraz większej satysfakcji klienta.

GRUPOWANIE PRODUKTÓW, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ KOMPLETOWANE SĄ RAZEM

Jeśli jednak już na etapie kompletacji chcemy umieszczać towar w opakowaniu wysyłkowym, z pomocą przychodzi funkcjonalność Pick Group Optimization. Mając do dyspozycji dane historyczne oraz wykorzystując technologię sztucznej inteligencji, system jest w stanie zdecydować o takim umiejscowieniu towarów w magazynie, aby indeksy najczęściej kompletowane razem znalazły się w tym samym obszarze, a tym samym trafiły do tego samego pudełka. Dzięki takiemu podejściu, co potwierdzają testy na rzeczywistych danych, można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy opakowań dziennie. Takie podejście oznacza również bardziej zadowolonych klientów, którzy coraz częściej pragną minimalizować ilość odpadów w postaci opakowań, które do nich trafiają.

OPTYMALIZACJA TRAS DLA KAŻDEJ ŚCIEŻKI KOMPLETACYJNEJ

W kwestii wydajności, używając chociażby technologii Pick Route Optimization, urządzenia do kompletacji można wykorzystać niemal w stu procentach. Dzięki mapie cyfrowej magazynu oraz elementom sztucznej inteligencji system pomaga tak dobrać zlecenia do rundy kompletacyjnej, aby sumarycznie pokonywana ilość metrów w magazynie była jak najmniejsza. A to z kolei przekłada się na: mniej zużytej energii elektrycznej, wolniejsze zużywanie urządzeń oraz lepiej wykorzystany czas ludzki

WYKORZYSTANIE AUTOMATYKI MAGAZYNOWEJ

Innym ogromnie ważnym, choć być może mniej oczywistym sposobem na znaczne ograniczenie wpływu na środowisko w logistyce magazynowej jest zwiększenie efektywności przez zastosowanie automatyki magazynowej. Podejście proekologiczne, sprowadza się często do możliwie najlepszego wykorzystanie zasobów: urządzeń, paliw czy przestrzeni, jak i pracowników.

Automatyka magazynowa przynosi jeszcze dalej idące korzyści dla rozwoju zrównoważonego w logistyce. I chociaż wymaga sporo energii elektrycznej, to przy pozyskaniu choćby jej części z odnawialnych źródeł, rozwiązanie to sumarycznie przemawia na korzyść automatyzacji. Oznacza ona bowiem:

  • mniej zniszczeń produktów,
  • mniej opakowań zewnętrznych (częste wykorzystanie wielorazowych pojemników jako nośniki),
  • lepsze wykorzystanie przestrzeni (wysokie składowanie),
  • mniej błędów (mniejsze koszty transportu i energii zużytej na naprawę)
  • mniej personelu do obsługi procesów (mniej paliwa na dojazdy do pracy, pomieszczeń socjalnych, energii do oświetlenia, itd.)
  • wyeliminowanie pojazdów spalinowych.