Copyright & Privacy 2018-06-13T00:25:51+00:00

© Copyright  Consafe Logistics AB   |   All Rights Reserved


Witamy na stronie należącej do firmy Consafe Logistics AB

Korzystanie z tej strony internetowej

Copyright © Consafe Logistics AB. All rights reserved. Copyrights of third parties are reserved.

Zawartość tej witryny, w tym znaki towarowe i inna własność intelektualna, należą do firmy Consafe Logistics lub jej spółek stowarzyszonych oraz są używane za zgodą właścicieli jej treści.

Użytkownik może przeglądać, pobierać i drukować zawartość tej witryny przestrzegając następujących warunków: (a) treść może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych; oraz (b) treść nie może być w żaden sposób modyfikowana. Nie wolno ponownie publikować, rozpowszechniać, przygotowywać dzieł pochodnych ani w pozostały sposób wykorzystywać treści innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie.

Nie nabywasz praw własności do jakichkolwiek treści na tej stronie. Każde nieautoryzowane użycie kończy zezwolenie lub licencję udzieloną przez Consafe Logistics AB.

Brak gwarancji

Firma Consafe Logistics dokłada uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładnych i aktualnych treści/informacji na swojej stronie internetowej. Jednakże treść niniejszej witryny jest dostarczana bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji, w tym (bez ograniczeń) żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji co do terminowości, dokładności lub kompletności, z których wszystkie są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Consafe Logistics może zmienić zawartość swojej strony internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Firma Consafe Logistics dokłada starań, aby ta witryna internetowa, serwery lub wiadomości e-mail nie zawierały wirusów ani innych szkodliwych elementów. Nie udziela jednak żadnej gwarancji, że ta strona internetowa, serwery lub wiadomości e-mail rzeczywiście nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych elementów.

Granice odpowiedzialności

Consafe Logistics AB, jej spółki zależne lub inna powiązana lub stowarzyszona firma nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w tym żadnej odpowiedzialności (bez ograniczeń) za szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub wtórne, wynikające z dostępu (w tym możliwość dostępu) lub korzystania z tej strony internetowej Consafe Logistics lub jakichkolwiek powiązanych stron internetowych osób trzecich. Taka odpowiedzialność jest, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wykluczona.

Połączone witryny

Łącza do stron internetowych osób trzecich są podawane wyłącznie dla wygody użytkowników. Dostęp do takich stron i korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na ich ryzyko. Consafe Logistics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron trzecich i ich wykorzystanie.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z tej witryny. Informacje na temat korzystania z tej witryny wygenerowane przez plik cookie (w tym adres IP) będą przesyłane na serwer w Szwecji i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat działań na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google będzie również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. W żadnym przypadku Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz wyłączyć instalację plików cookie, wyłączając odpowiedni skrypt w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w ten sposób korzystanie ze wszystkich funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Korzystając z tej witryny, akceptujesz fakt, że Google przetwarza zebrane dane o Tobie w wyżej podany sposób.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

To zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś odesłany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki tego oświadczenia są niezgodne z prawem, niepoprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

Prawo rządowe

Niniejsze warunki użytkowania podlegają, są interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem szwedzkim, bez względu na konflikty przepisów jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków użytkowania lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej Consafe Logistics podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Polityka prywatności

23.04.2018

Consafe Logistics AB zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsze oświadczenie zawiera szczegółowe informacje na temat kroków, jakie podejmujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Opisuje ono dane osobowe, które zbieramy, cele, dla których wykorzystujemy takie informacje, oraz twoje wybory dotyczące korzystania z nich. Podane tutaj są również kroki, które podejmujemy w celu ochrony danych osobowych oraz tego, jak możesz je przeglądać i poprawiać.

Nasze wykorzystanie plików cookie i sygnalizatorów sieciowych

Pliki cookie to małe pliki, które strony internetowe zapisują na dysku twardym lub w pamięci przeglądarki. Możemy ich używać do śledzenia liczby odwiedzin witryny, śledzenia liczby odwiedzających stronę, określania i analizowania korzystania przez odwiedzających z naszych witryn (w tym skuteczności reklamy internetowej), do przechowywania informacji, które zapewniać takie preferencje i przechowywać informacje techniczne przydatne w interakcjach z naszymi witrynami. Możemy wykorzystywać sesyjne pliki cookie (pliki cookie, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki) do przechowywania identyfikatora użytkownika, elementów profilu użytkownika, aby ułatwić poruszanie się po naszych stronach internetowych (w szczególności w związku z wyszukiwaniem informacji i umieszczaniem zamówień) oraz inne przydatne informacje w administrowaniu sesją. Masz możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie lub powiadamiać użytkownika, gdy plik cookie jest umieszczany na komputerze. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji stron internetowych Consafe Logistics lub innych odwiedzanych stron internetowych.

Ujawnianie twoich danych osobowych

Poza przypadkami opisanymi poniżej, dane osobowe podawane przez Consafe Logistics za pośrednictwem naszych witryn internetowych nie będą udostępniane poza firmą Consafe Logistics i jej kontrolowanymi filiami i podmiotami stowarzyszonymi bez Twojej zgody.

Informacje osobiste

Korzystając z naszej strony internetowej, aplikacji lub usług, użytkownik może być zobowiązany do podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane konta itp.). Będziemy wykorzystywać te informacje do administrowania naszą stroną internetową, aplikacjami, bazami danych klientów i materiałami marketingowymi. Zapewnimy, że wszystkie dostarczone dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679)). Ponadto, podając dane telefonu i adresy e-mail, wyrażasz zgodę na kontakt z firmą Consafe Logistics przy użyciu tej metody. W każdej chwili masz prawo zażądać kopii twoich danych osobowych, które przechowujemy. Jeśli chcesz otrzymać kopię tego pliku lub chcesz usunąć go z naszej bazy danych, skontaktuj się z nami pod adresem: marketing@consafelogistics.com.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy tylko podstawowe dane osobowe o Tobie, które nie zawierają żadnych specjalnych rodzajów informacji lub informacji opartych na lokalizacji. Obejmuje to jednak imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp. Te dane osobowe są pobierane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Consafe Logistics nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne. Twoje informacje, których używamy do celów marketingowych, będą przechowywane u nas, dopóki nie powiadomisz nas, że nie chcesz już otrzymywać tych informacji.

Jeśli jest to wymagane prawem, konieczne, aby spełnić wymagania prawne, rozwiązać spory, zapobiec oszustwom, nadużyciom lub egzekwować nasze Warunki korzystania z usługi, możemy również zachować niektóre z Twoich danych przez określony czas.

Ujawnianie informacji dostawcom usług

Consafe Logistics zawiera umowy z innymi firmami w celu świadczenia usług w naszym imieniu, takich jak hosting stron internetowych, wysyłanie informacji, przetwarzanie transakcji i analizowanie naszych stron internetowych. Dostarczamy tym firmom tylko te elementy danych osobowych, które są im potrzebne do świadczenia tych usług. Firmy te i ich pracownicy nie mogą wykorzystywać tych danych osobowych w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Consafe Logistics zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Używamy różnorodnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. W przypadku witryn, do których się logujesz, Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa hasła i nieujawnianie tych informacji innym. Kiedy poruszasz się po witrynie, do której się zalogowałeś, lub z jednej strony do drugiej, która używa tego samego mechanizmu logowania, sprawdzamy Twoją tożsamość za pomocą zaszyfrowanego pliku cookie umieszczonego na twoim komputerze.

Linki do innych stron

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron, takich jak klienci Consafe Logistics, partnerzy i inne podmioty stowarzyszone oraz publikacje. Podczas gdy staramy się nawiązywać współpracę tylko z witrynami, które zapewniają wysokie standardy i poszanowanie prywatności, nie ponosimy odpowiedzialności za treści, bezpieczeństwo ani praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne witryny.

Wybór sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane

Rozumiemy, że ufasz nam swoimi danymi osobowymi i zobowiązujemy się, że możesz samodzielnie zarządzać prywatnością i bezpieczeństwem swoich danych osobowych.
W odniesieniu do informacji dotyczących Ciebie, która kończy się w naszym posiadaniu, i uznając, że jest to twój wybór, aby dostarczyć nam danych osobowych, zobowiązujemy się do umożliwienia Ci wykonania wszystkich następujących czynności:

  • Możesz zweryfikować dane, które przesłałeś do Consafe Logistics, kontaktując się z nami pod adresem marketing@consafelogistics.com. Nasze procedury bezpieczeństwa oznaczają, że możemy poprosić o dowód tożsamości, zanim ujawnimy informacje, w tym Twój adres e-mail i ewentualnie Twój adres.
  • Możesz również skontaktować się z nami w ten sam sposób, aby zmienić, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe kontrolowane przez Consafe Logistics w odniesieniu do Twojego profilu w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że jeśli udostępniasz jakiekolwiek informacje innym osobom za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, te informacje mogą pozostać widoczne, nawet jeśli Twoje konto zostało usunięte.
  • Zawsze możesz w każdej chwili zaktualizować swoje dane, kontaktując się z nami pod adresem marketing@consafelogistics.com.
  • Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili marketingowych, klikając link „wypisz się” u dołu każdej wiadomości e-mail. Możesz wybrać „wypisz się z listy” – na przykład dla konkretnego newslettera lub „zrezygnuj z subskrypcji ze wszystkich list” – gdy to zrobisz, nie będziesz już otrzymywać od nas żadnych e-maili.

W każdej chwili możesz poprosić o czytelną kopię danych osobowych, które przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem marketing@consafelogistics.com.

Jeśli uważasz, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych w prawidłowy sposób, zawsze masz prawo i możliwość zwrócenia się do lokalnych władz:
Dania: Datatilsynet | Norwegia: Datatilsynet | Holandia: Autoriteit persoonsgegevens | Polska: Giodo | Szwecja: Datainspektionen

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Consafe Logistics może od czasu do czasu aktualizować niniejsze oświadczenie o prywatności. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę „ostatniej aktualizacji” na górze i dole oświadczenia o ochronie prywatności. Otrzymamy Twoją zgodę wyrażenia zgody na wszelkie aktualizacje tego oświadczenia o ochronie prywatności, które w istotny sposób rozszerzają udostępnianie lub wykorzystywanie Twoich danych osobowych w sposób nie ujawniony w niniejszej polityce prywatności w momencie jej gromadzenia.

23.04.2018