ROZWIĄŻ SWOJE PROBLEMY, ZANIM DOWIESZ SIĘ, ŻE ISTNIEJĄ

Monitoring Systemu to skalowalne narzędzie monitorujące, które umożliwia wczesne wykrycie problemów i szybką reakcję na zdarzenia w i wokół Astro WMS®. Dzięki niemu unikniesz kosztownego monitoringu serwerów, systemu operacyjnego, baz danych oraz aplikacji. Umożliwia łatwe zdefiniowanie spersonalizowanych zdarzeń wywołujących ostrzeżenia.

PROAKTYWNY MONITORING SYSTEMU

Czas to pieniądz – szczególnie w magazynie. Problemy w dostępie do systemu zarządzania magazynem mogą szybko doprowadzić do kosztownych przestojów i opóźnień. Jednocześnie ciągłe monitorowanie systemu pochłania czas i zasoby, które mogłyby zostać wykorzystane w inny sposób.

Monitoring Systemu wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Automatycznie skanuje system Astro WMS®, aktywnie wykrywa problemy i natychmiast reaguje. W rezultacie otrzymujemy krótszy czas naprawy błędu, a co za tym idzie – zaoszczędzone pieniądze.

JAK TO DZIAŁA?

Monitoring Systemu to łatwe w konfiguracji narzędzie, w całości zarządzane przez Consafe Logistics. Umożliwia zdefiniowanie spersonalizowanych zdarzeń wywołujących ostrzeżenia. Oto jak działa ten proces:

System monitor add on module

Krok 1: Monitoring Systemu automatycznie wykonuje zdefiniowane wcześniej audyty systemu i wyszukuje nieprawidłowości, np. błędy w komunikacji, zatrzymanie programu w tle, zbyt wysokie wykorzystanie pamięci czy brak wolnego miejsca na dysku.

Krok 2: Powiadomienia o napotkanym problemie wysyłane jest do działu obsługi technicznej Consafe Logistics lub wewnętrznego supportu klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwe jest również rozdzielenie powiadomień na te, które zostaną wysłane do Consafe Logistics, i te do wewnętrznego działu obsługi klienta.

Krok 3: Problem zostaje natychmiast rozwiązywany.

ZASTANAWIASZ SIĘ JAK DZIAŁA MONITORING SYSTEMU?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Illustration of how the product sheet of System Monitor looks like

POBIERZ SWOJĄ KARTĘ PRODUKTU TUTAJ:

POBIERZ

WIĘCEJ O…

Solidny i elastyczny system zarządzania magazynem zwiększa jego rentowność, mówiąc co robić, gdzie oraz kiedy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Poszerzając system WMS o WCS, masz pod kontrolą zaawansowane systemy automatyki obsługujące cały przepływ dóbr w magazynie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wprowadź nowe funkcjonalności do Twojego systemu WMS lub WCS, wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom Twojego magazynu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ