UZYSKAJ PEŁNĄ KONTROLĘ Z YMS

ZOPTYMALIZUJ SWÓJ PLAC

Yard Management System (YMS) zapewnia lepszy podgląd i kontrolę wszystkich lokalizacji placu oraz pojazdów. Dostarcza informacje o dostępności doków, kierowcach, pojazdach, numerach rejestracyjnych i wiele więcej, a wszystko to w czasie rzeczywistym.

Astro WMS® Yard Management od Consafe Logistics zapewnia liczne korzyści związane z administracją przyjeżdżających i wyjeżdżających jednostek ładunkowych, czyli naczep, kontenerów, ciężarówek itp. Operacje w Astro WMS® Yard Management są ściśle zintegrowane z Astro WMS®.

YMS optymalizuje i redukuje puste przebiegi jednostek ładunkowych. Kierowcy są prowadzeni w czasie rzeczywistym do punktów wyładunku i załadunku przy użyciu terminali, które eliminują potrzebę używania dokumentów papierowych.

WSPARCIE KLUCZOWYCH OBSZARÓW

PLANOWANIE

Moduł Astro WMS® Yard Management zapewnia całościowy obraz obecnej sytuacji. Użytkownik dostaje informacje o opóźnieniach w transporcie lub dostępności doków w podziale na okna czasowe.

FUNKCJONALNOŚĆ PORTIERNI

Pracownik portierni może wskazać kierowcy dok lub lokalizację parkingową. Posiada również dostęp do informacji o jednostkach załadunkowych, które kierowca powinien zabrać przed opuszczeniem placu. Godziny wjazdu i wyjazdu jednostki załadunkowej są rejestrowane w systemie, umożliwiając weryfikację spełnienia warunków umowy przez przewoźników.

FUNKCJONALNOŚĆ PLACU

Plac podzielony jest na obszary, w których w zależności od wymagań klienta mogą, ale nie muszą być wyodrębnione miejsca parkingowe. YMS automatycznie przydziela lokalizację parkingową jednostce załadunkowej przed zadokowaniem. Gdy tylko dok staje się dostępny, system automatycznie tworzy zadanie podstawienia do niego jednostki załadunkowej.

OBSŁUGA ZADAŃ

Zadania utworzone dla pojazdów na placu są kolejkowane i realizowane zgodnie z priorytetami. Puste przebiegi są minimalizowane przez system poprzez wybór kolejnej aktywności blisko zakończenia poprzedniej.

PULA NACZEP

Pozwala wyświetlić liczbę dostępnych jednostek załadunkowych w podziale na typ lub przewoźnika. Dzięki temu może zidentyfikować niedobór bądź nadmiar naczep na placu oraz zorganizować odpowiednie transporty.

WIĘCEJ O…

Wprowadź nowe funkcjonalności do Twojego systemu WMS lub WCS, wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom Twojego magazynu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Solidny i elastyczny system zarządzania magazynem zwiększa jego rentowność, mówiąc co robić, gdzie oraz kiedy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Poszerzając system WMS o WCS, masz pod kontrolą zaawansowane systemy automatyki obsługujące cały przepływ dóbr w magazynie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ