HÅLL DIN AUTOMATION UNDER KONTROLL MED Astro WCS®

För många av våra kunder är automatisering av lagret ett bra sätt att minska kostnader och möta kundkraven. Men att bara installera automationsutrustning räcker inte. Ett automatiserat lager kräver också mjukvarusystem som kan hantera komplex beslutslogik. Som Astro Warehouse Control System, till exempel.

Den största flaskhalsen i alla lager är plockningen. Därför investerar många företag i någon typ av lagerautomation. Istället för att plockaren måste gå till varan, kommer den i stället till plockaren i rätt hastighet och på rätt höjd. Resultatet blir lägre kostnader, högre effektivitet och bättre ergonomi för medarbetarna. Om det finns ett effektivt system på plats för att hantera och styra processerna, det vill säga.

VILL DU VETA MER OM Astro WCS®?

KONTAKTA OSS

HJÄRNAN OCH TRAFIKPOLISEN – WMS OCH WCS PÅ LAGRET

Lagerhantering finns på flera olika nivåer. Lagerhanteringssystemet (WMS) fungerar som lagrets hjärna och optimerar kontinuerligt varornas lagring och förflyttning. Ett styrsystem för automation (WCS), å sin sida, styr hur uppgifter ska utföras t ex med kran, plockningsstationer och andra typer av automationsutrustning. Med andra ord, lite som en polis som dirigerar trafiken i en hårt trafikerad korsning.

Om du mest använder manuella processer i ditt lager och din automation är icke-komplex kan det räcka med ett WMS. Men ju fler typer av automation och automationsleverantörer du har, och ju mer komplex din lösning är, desto mer behöver du ett WCS.

En illustration som beskriver hur WCS förenklar lagerkontroll

Astro WCS® GÖR LAGERSTYRNING ENKLARE

Astro WCS® hanterar blandade flöden av individuella varor, lådor och pallar i din automationslösning, genom funktioner som:

  • Koppling till automationsutrustning
  • Routing I automatiserade områden
  • Samordning av automationslösningar
  • Flödeskontroll
  • Användarinteraktion
  • Prioritetshantering i automatiserade områden
  • Systemövervakning

Astro WCS® har en plug-in arkitektur som kan integreras med all modern automationsutrustning för lagerhantering och har fördefinierade integrationsprocesser för de flesta. Det ger dig frihet att välja automationsutrustning från vilken tillverkare du vill. Och slipper vara bunden till samma leverantör när du vill utöka din lösning med nya typer av automationsutrustning.

WHITE BOX MED Astro WCS® OCH Astro WMS®

Varför är det en bra idé att välja WMS och WCS från samma leverantör? I det här fallet är svaret faktiskt svart eller vitt. Med Astro WCS® integrerat med Astro WMS® kan du använda samma setup och logik i både den manuella och den automatiserade delen av ditt lager. Detta är vad vi kallar en white box-lösning. Dessutom säkerställer det att du bara behöver utveckla i ett system och att du kan dra nytta av utvecklingen i hela lagret. Det betyder att du är förberedd för framtiden, hur din verksamhet än utvecklas.

VÄLJ DIN VÄG TILL EFFEKTIV AUTOMATION

Graden av komplexitet och mängden automation i ditt lager bestämmer vilken lösning som är bäst för dig. Med bara några få typer av icke-komplex automation är enbart ett WMS det mest kostnadseffektiva för dig. Ju fler typer av automation och ju mer komplex lösning, desto mer behöver du lägga till ett WCS.

Att välja rätt väg från början är viktigt, men inte alls oåterkalleligt. Och med automationsutrustning från många olika tillverkare ökar fördelarna med att ha samma leverantör för både WMS och WCS.

Matrix som beskriver hur man kan använda Astro WCS med eller utan Astro WMS®

LADDA NER DITT PRODUKTBLAD HÄR:

LADDA NER NU

LÄS MER OM…

Extra funktionalitet som tar hänsyn till dina specifika lagrings- och/eller branschbehov.

LÄS MER

Ett robust och flexibelt lagerhanteringssystem som maximerar vinsten genom att hela tiden berätta vad som bör göras när och var.

LÄS MER

Kom igång snabbt med vår förkonfigurerade lösning.

LÄS MER