AVANCERADE MODULER SOM HJÄLPER ER ATT NÅ FULL POTENTIAL

Accelerera lagerverksamhet med avancerade Astro WMS®-moduler. Här ingår ny plockteknik som röststyrning, automatisering och moduler som underlättar komplexa lagerprocesser. Vilken modul är rätt för er?

AUTOMATION

De flesta moderna lager kombinerar manuella och automatiska processer. Dessa processer kräver ett förstklassigt Warehouse Management System som fungerar i realtid och skapar beställningar utifrån uppdaterad information. På så vis kan ni ge rätt stöd i orderhanteringen vid varje given tidpunkt.
Astro WMS® kan hantera automatiserade godshanteringssystem som kranar, transportband och sorterare med mera.

SLOTTING

I godsplaceringen analyseras och justeras rätt placering av artiklarna i lagret utifrån deras plockfrekvenser. Fördelarna med en bra godsplacering är högre plockeffektivitet, minskade arbetskostnader, lägre lagerkostnader och förbättrat genomflöde.

TMS WEB SERVICE

Den stora majoriteten av den Transport Management-system (TMS) som finns på marknaden är molnbaserade lösningar som använder webbtjänster.

Astro WMS® har ett standardgränssnitt och fördefinierade integreringar till TMS-webbtjänster för nästan alla ledande TMS-leverantörer.

Kontakta er Consafe Logistics säljrepresentant för mer information och för att lära er om våra andra avancerade moduler.

TROLLEY

Storleken på plockordrarna och det mottagna godset minskar, särskilt för lager som hanterar returer och e-handelsbeställningar.

Vi har utvecklat en vagnfunktionalitet som ger stöd åt effektiv hantering av små orderkvantiteter in i och ut ur lagret.

Vagnen är ett flyttbart stallage med många fack som hanterar flera små beställningar med få artiklar och orderrader.

VALUE ADDED SERVICES

Att sticka ut i konkurrensen är viktigt i dagens transparenta, konkurrensutsatta affärsmiljö. Människor vill kunna skräddarsy sina inköp, från inslagna presenter till personligt anpassade plagg eller ett bifogat tackkort. Dessa mervärdestjänster kan tillhandahållas både för inkommande och utgående flöden.

VOICE PICKING

Med röststyrda system kan personalen röra sig fritt i anläggningen eller lagret och få instruktioner om vart de ska gå och vad de ska göra. Systemet håller ordning på utförda uppgifter när operatörerna kommunicerar med systemet och bekräftar de uppgifter de utför under dagen.

LÄS MER

NYFIKEN PÅ HUR DET FAKTISKT FUNGERAR? VI KAN VISA DIG!

BEGÄR EN DEMO