VISUALISERA DITT LAGER MED EN DIGITAL TWIN

Tänk dig att kunna gå omkring på lagret utan att lämna kontoret, att kunna följa varje rörelse i 3D i realtid. Varje paket, varje truck och varje leverans. Upptäcka både flaskhalsar och tekniska problem. Vore inte det coolt? Med Astro WMS® Digital Twin är det redan verklighet.

TA MED DITT LAGER IN I VIRTUAL REALITY

Vår teknologi blir smartare, snabbare och mer komplex varje dag. Det betyder fler saker som kan gå fel… och att du har mindre tid på dig att rätta till det. Det gäller även på lagret.

Ett sätt att möta den utmaningen är att använda en virtuell 3D modell, en så kallad digital twin. Den kan användas för visualisering, simulering och emulering (test och löpande förbättringar) genom ett systems hela livscykel, från design och budgetering till löpande verksamhet, support, utbyggnad och retrofitting.

visualiser dit lager med en digital tvilling

VILL DU VETA MER OM Astro WMS® DIGITAL TWIN?

KONTAKTA OSS

VISUALISERING I REALTID MED ASTRO WMS® DIGITAL TWIN

3D modelering som koncept är redan vanligt i produktionsmiljöer och andra typer av automatiserade system. Och nu är vi på Consafe Logistics stolta att kunna föra in den teknologin i logistikvärlden, med vår nya add-on modul Digital Twin.

Enkelt uttryckt ger det dig möjlighet att skapa en digital 3D-kopia av ditt lager. Kopian, kallad en digital twin, kan sedan matas med information från Astro WMS® och ge en realtidsvisualisering av dina pågående lageraktiviteter.

Visualisering kan användas för flera syften, som:

  • Skapa översikt över lageraktiviteter
  • Utvärdera och utveckla arbetsprocesser
  • Underlätta identifiering av gods och resurser
  • Utbilda ny personal
  • Presentera verksamheten för partners och kunder

NYTT! SIMULERING SNABBT OCH ENKELT

Nu, genom den senaste utvecklingen av Astro WMS® DIgital Twin, kan VR-modellen också användas för att simulera olika scenarios eller designalternativ i ditt lager, och resultaten kan mätas baserat på verklig data. Genom att ändra verksamhetsparametrar och lagerlayout i din digital twin kan du enkelt utvärdera olika alternativ och besluta om den bästa lösningen. Utan att slösa onödig tid och resurser på ombyggnationer och organisatoriska förändringar. Det är användbart i situationer som:

  • Stresstest av arbetsprocesser i utmanande situationer (t ex Black Friday)
  • Set-up av nya 3PL-kunder
  • Introduktion av nya produktgrupper
  • Lagerombyggnad eller nybyggnation
Ipad showing a whitepaper

LADDA NER DITT PRODUKTBLAD HÄR:

LADDA NER NU
Two collegu

XCELGO – VÅR DIGITALA PARTNER

Vår modul för digital twin är utvecklad i samarbete med 3D-experterna på Xcelgo. Det danska företaget har utvecklat Experior, en egen mjukvaruplattform som använder 3D moduleringsteknik och modern integrationsteknologi för att skapa realistiska 3D-modeller för produktions- och logistikmiljöer

BERÄTTA MER
Xcelgo green logo

LÄS MER…

Extra funktionalitet som tar hänsyn till dina specifika lagrings- och/eller branschbehov.

Berätta mer

Ett robust och flexibelt lagerhanteringssystem som maximerar vinsten genom att hela tiden berätta vad som bör göras när och var.

Berätta mer

Genom att lägga till Astro WCS till WMS kontrollerar du avancerade automatiseringsinstallationer, som in- och utflödet av varor.

Berätta mer