FLYTTA FRAM DINA POSITIONER MED LAGERSLOTTING

Slotting-analys är ett bra sätt att förbättra effektiviteten i ditt lager. Att ge bästsäljare bättre placering, flytta produkter som ofta beställs tillsammans närmare varandra, och lägga tunga artiklar i början av plockrunder kan spara mycket tid och pengar. Och Astro WMS® Slotting är ett perfekt verktyg för att få det att hända.

Illustrations of how slotting can help you to organize in the warehouse

Slösar du dina bästa placeringar på hyllvärmare? Blir dina frekvensklassificeringar inaktuella? Lägger du för mycket tid på att optimera produktplacering med dina nuvarande verktyg? Om svaret är ja, behöver du Astro WMS® Slotting, ett dynamiskt verktyg som optimerar din produktslotting.

PRODUKT SLOTTING – TA TAG I DIN LAGERPLACERING

Med hjälp av data lagrad av Astro WMS® hjälper den dynamiska slottingmodulen dig att analysera och justera SKU-placering i ditt lager för optimal plockeffektivitet. Att placera storsäljare på platser som är lättillgängliga kommer att minska din plockningstid och -avstånd. Och du kan identifiera SKU: er som regelbundet plockas tillsammans och placera dem på intilliggande platser.

Slottinganalys kan också minska produktskador. Du kan till exempel välja din plockningsstrategi och layout så att tunga objekt står i början av plockrundan. Detta säkerställer att de placeras först på pallen.

Ett annat viktigt område för slotting är påfyllning. Slottinganalys kan hjälpa dig att bestämma lämpliga slotstorlekar baserat på plockfrekvens. Denna information hjälper dig att fastställa kostnader för påfyllning och placering, och ger dig en balanserad översikt för att fatta lämpliga ekonomiska och utrymmesmässiga beslut.

VILL DU VETA MER OM SLOTTING?

KONTAKTA OSS

PLANERA FRAMÅT – FÖRDELAR MED DYNAMSIK SLOTTING

Slotting är ett verktyg du bör använda ofta. Och för att vara mest effektiv bör din slottinganalys inkludera input från andra områden i din lagerverksamhet. Även här kan Astro WMS® leverera exakta SKU- såväl som transaktions(försäljnings) data.

Sammanfattningsvis kan Astro WMS® Slotting:

  • Öka antalet plockade rader med upp till 30 % per timme
  • Minska lönekostnader genom ökad produktivitet
  • Minska lageryta
  • Spara upp till 30 % i rörlig kostnad per plockrad
  • Minimera slitage på utrustning
  • Öka leveransproduktivitet och -kvalitet

LADDA NER DITT PRODUKTBLAD HÄR:

LADDA NER NU

LÄS MER…

Extra funktionalitet som tar hänsyn till dina specifika lagrings- och/eller branschbehov.

Berätta mer

Ett robust och flexibelt lagerhanteringssystem som maximerar vinsten genom att hela tiden berätta vad som bör göras när och var.

Berätta mer

Genom att lägga till Astro WCS® till WMS kontrollerar du avancerade automatiseringsinstallationer, som in- och utflödet av varor.

Berätta mer