PLANERING – EN UPPGIFT SOM KAN FÖRENKLAS

Sänk administrationskostnaderna och allokera resurser effektivt. Med WorkForce Planner kan du övervaka den aktuella arbetssituationen på lagret och skapa prognoser. Håll ordning på bemanningsbehov, tillgänglig personal och deras olika anställningsformer och kompetenser, planerad frånvaro och anmäld sjukfrånvaro, utrustning samt utrustningens kompetenskrav. Med WorkForce Planner undviker ni fel genom att ladda personaluppgifterna från ert personalsystem.

Med WorkForce Planner anpassad till planeringen av arbetet på lagret och distributionscentret blir det enklare att hantera den dagliga planeringen. Delade personal- och utrustningsgrupper kan användas mer flexibelt.
Planeringen baseras på den personal som är länkad till en specifik avdelning. Om det råder personalbrist på avdelningen definierar Workforce Planner kompetenser och låter er använda personal från andra avdelningar eller timanställd personal.

”Det finns många planeringsverktyg på marknaden men
inget är skräddarsytt för de förhållanden som råder på lagret eller distributionscentret.

Istället är de ofta kopplade till processindustrin.

Vi upplevde att de inte tillgodosåg våra behov i tillräckligt hög grad”,

säger Rose-Marie Oldebring, projektledare inom logistik på Elgiganten.