FÅ FULLSTÄNDIG KONTROLL MED YMS

OPTIMERA LASTGÅRDEN

Vårt Yard Management System ger optimerad styrning av interna transporter med bättre överblick och ordning på alla fordonsrörelser och placeringar. Ni får realtidsinformation om er dockningskapacitet, och all viktig information om förare, fordon, registreringsskyltar med mera registreras. Consafe Logistics Yard Management heter Astro WMS® Yard Management. Detta system erbjuder en rad fördelar för administration av ankommande och avgående lastenheter. Lastenheterna utgörs vanligen av lastbilar, containrar, släp etc. Hanteringen kan integreras med Astro WMS® eller andra Warehouse Management-system. Med YMS kan användningen av lastgårdsfordon optimeras för att minimera tomkörning och gör så att lastgården kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Lastbilschaufförerna dirigeras att hämta och lämna i realtid via en skärm, vilket eliminerar behovet av att plocka upp körordrar etc.

EN LÖSNING PÅ DE HUVUDSAKLIGA UPPGIFTERNA

PLANERING

Verktyget ger en helikoptervy av den aktuella situationen, vilka försändelser som är försenade och vilka lastbryggor som är tillgängliga under en viss tidsperiod.

GRINDSTUGEFUNKTIONALITET

Grindstugan kan anvisa föraren en ankommande lastenhet, vilken port fordonet ska angöra eller på vilken parkeringsplats fordonet ska ställas. Grindstugan kan också innan avgång anvisa vilken returlastenhet föraren ska hämta. Tidpunkterna för ankomst och avgång loggas, så att man kan kontrollera att transportörerna fullgör sina åtaganden.

LASTGÅRDSFUNKTIONALITET

Lastgården är uppdelad i parkeringsytor som kan bestå av separata platser eller fungera som en obegränsad parkeringsyta, allt efter kundens behov. Med Collect YMS kan de lastenheter som behöver parkeras före angöring automatiskt tilldelas plats innan dockning är möjlig. När lastbryggan blir tillgänglig genereras automatiskt ett hämtningsuppdrag till lastenheten.

UPPDRAGSHANTERING

När ett hämtningsuppdrag skapas för lastgårdens fordon köas det utifrån prioritet. Lastgårdsbilarna utför sedan uppdragen utifrån prioritet. Tomkörning minimeras genom att hämtningsuppdragen läggs nära en avlämningsplats.

LASTBÄRARPOOL

Denna funktion används för att visa mängden lastenheter per lastbärar- och lastenhetstyp på lastgården. Informationen används för att minska antalet lastenheter eller för att beställa extra lastenheter, beroende på aktuella behov.

LÄS MER…

Extra funktionalitet som tar hänsyn till dina specifika lagrings- och/eller branschbehov.

Berätta mer

Ett robust och flexibelt lagerhanteringssystem som maximerar vinsten genom att hela tiden berätta vad som bör göras när och var.

Berätta mer

Genom att lägga till Astro WCS® till WMS kontrollerar du avancerade automatiseringsinstallationer, som in- och utflödet av varor.

Berätta mer