Detaljhandel i omnikanalen gir dere flere kontaktpunkter med kundene. Men det kan bety større kompleksitet, flere returer og en rekke andre logistiske dilemmaer. Her får dere fem tips til hvordan dere kan navigere i omnikanalen på en lønnsom måte, og gjøre kundene fornøyd uansett hvordan de bestiller.

Ved å bruke en tilnærming med både fysisk tilstedeværelse og nettbutikker kan selskapene nå ut til og knytte til seg forbrukerne på flere måter, og finne flere bein å stå på i en stadig mer gjennomkommersialisert verden. Ifølge Harvard Business Review (1) gir omnikanalen … «en sømløs handleopplevelse i fysiske butikker og gjennom forskjellige digitale kanaler som ikke bare skiller detaljistene fra hverandre, men som også gir dem et konkurransemessig fortrinn over rene nettbutikker, ved å utnytte ressursene den fysiske butikken byr på.»

Men hvilke følger får dette for logistikken? Og hvordan kan vi best tilpasse lagerstrategien for å optimalisere arbeidsflytene, håndtere returer og unngå at kostnadene øker? Her er fem måter å gjøre dette på:

1. Få mest ut av lageret deres
Omnikanalen gir større kompleksitet ved at man leverer enkeltvarer til enkeltkunder, samtidig som man fortsatt har den tradisjonelle utfordringen ved å flytte på store kasser og esker. Ved å jobbe med produktdata, dimensjoner og frekvenser kan dere utnytte plassen på best mulig måte. Pass på at dere har rett antall plasser av riktig størrelse til varene deres – plasser som tar hensyn til bruken (plukking eller mellomlager), artikkelstørrelse/dimensjoner og hvor ofte plassen skal brukes. Kanskje noen av varene bare skal lagres i plukkområdet (dvs. ikke i mellomlager). Det mest effektive er å unngå all lagring. Kanskje noen av varene deres kan «kryssdokkes» og gå rett fra mottak til utsending.

2. Konsentrer dere om den inngående vareflyten
Mange lagersjefer overser besparelsene de kan oppnå ved å håndtere den inngående vareflyten på rett måte. Små volumer gjør det mulig for selskapene å lagre og selge mange flere produkttyper, men ofte kan så mye som 30 % av varene som bestilles via internett, bli returnert. Se etter muligheter til å spare penger på utstyret dere bruker til å håndtere inn- og utstrømmen av slike mindre varer. For eksempel utstyr som kan benyttes til mottak og forsendelser, slik at man får en uavbrutt flyt fra den innkommende tilhengeren til lagerplassen. Be leverandørene sende dere leveringsbekreftelsene på forhånd. Bruk også statistiske modeller for å finne ut hvilke leverandører dere må være ekstra oppmerksomme på.

3. Se på plukkingen på nytt
I utgangspunktet vil det å håndtere et større antall varer gjøre plukkingen dyrere. I første omgang kan løsningen være å legge inn et ekstra skift. Se særlig på hvordan dere plukker de minste og de største varene. Bør de ligge på samme sted? Eller hver for seg? Og hvordan kan dere holde plukkområdet så kompakt som mulig, for å minimalisere transporttiden? Etter hvert som arbeidskostnadene øker, kan dere begynne å se etter løsninger for automatisert og halvautomatisert plukking.

4. Analyser kjøpsmønsteret grundig.
All informasjon dere trenger angående hvem som kjøper hva og når, virkningen av kampanjer, svingninger osv., vil være tilgjengelig med et smart lagerstyringssystem (WMS). Bruk ressursene til å legge effektive planer og prognoser. Ved å bruke de rette verktøyene kan prognosene deres bli opptil 95 % nøyaktige. Kombiner historiske data og informasjon fra almanakken, for eksempel om helligdagene og skoleåret. Da får dere større innsikt i hvordan dere bør planlegge ressursene på best mulig måte.

5. Gjør ting enklere ved å bruke et smart lagerstyringssystem
Samtlige av de ovennevnte aktivitetene kan forenkles ved å ta i bruk rett lagerstyringssystem (WMS). Astro WMS fra Consafe Logistics er laget for å forbedre effektiviteten med raskere prosesser, mer pålitelig lagerføring, færre feil og en bedre returordning. Resultatet blir større intern effektivitet, bedre sporbarhet og mye enklere arbeidsoppgaver for alle som er involvert i logistikken.

Vær personlig når du kommuniserer med kundene. I stedet for å bruke standardiserte sporingsmeldinger som dette: «Ordren er nå sendt». Hva med å legge ved et PDF-dokument med en signatur av operatøren ved pakkestasjonen, og en mer personlig melding om at bestillingen er klar?

Hvis dere følger disse fem rådene, vil dere langt på vei øke lønnsomheten, samtidig som kundene får en utmerket kjøpsopplevelse. Og det er viktig for at de skal bruke dere neste gang også.

Mikael Brorsson

Mikael Brorsson


Mikael Brorsson er produktsjef for Consafe Logistics Astro WMS

(1) https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works