Princess Gruppen er godt forberedt foran julesesongen. Med sitt nyinstallerte lagerhåndteringssystem Astro WMS, har selskapet allerede økt plukkeffektiviteten på sentrallageret og redusert overtidsarbeid. – Det lover godt foran årets viktigste høysesong, sier adm. direktør Kai J. Gulbrandsen.

Sentrallageret til Princess Gruppen på Ski er et bufferlager for varer som kommer fra alle verdenshjørner. – Omløpshastigheten for slike varer er 10 til 15 dager før de videresendes til våre 150 butikker spredd over hele Norge, sier Gulbrandsen. Han kan fortelle at Astro WMS ble idriftsatt i midten av september i år. – Systeminvesteringen skal være tilbakebetalt i løpet av to år, og har så langt effektivisert lagerdriften og redusert tomkjøringen med våre trucker.

Pulserende liv

Gulbrandsen liker å gå ut på lageret og kjenne på det pulserende livet blant selskapets dyktige lageroperatører. – Investeringen i Astro WMS gjør oss i stand til å betjene kundene langt raskere enn tidligere, ikke minst takket være automatiserte plukkrutiner. Lagerhåndteringssystemet har kun vært på lufta noen få uker, men tilbakemeldingene fra våre lageroperatører er entydig positive. De blir nå tidligere ferdige med sine plukkoppgaver. I prosjektet har vi gjenbrukt gammelt hardware- og plukkutstyr. Det har redusert investeringskostnadene.

Fremtidsrettet leverandør

Direktør Kai J. Gulbrandsen, Princess Gruppen

I anbudsfasen kjempet flere WMS-leverandører om å få kontrakten om nytt lagerhåndteringssystem. Princess Gruppen var på referansebesøk hos mange leverandører hvor de fikk se lagerhåndteringssystemene i praksis. – Vi konkluderte raskt med at Consafe Logistics hadde markedets beste WMS-system tilpasset våre behov. Deres forretningsstrategi og fremtidsrettede løsninger, var godt forankret i markedet. Det var noe vi kunne dra nytte av på sentrallageret, sier Gulbrandsen. Han registrerer at morgendagens logistikk er under stadig forandring. – Skal vi overleve i et konkurranseutsatt marked, må vi være i forkant av utviklingen. Flere store kunder benytter i dag WMS-løsningen til Consafe Logistics. De har spesialkompetanse på lagerdrift og logistikk. Her blir Astro WMS et viktig verktøy for å endre produksjonsmønstrene og automatisere lagerprosessene.

Flere avklarende møter ga resultater

Dialogen med Consafe Logistics var god fra dag en. De kan sitt fag til fingerspissene, sier Gulbrandsen. Han kan fortelle at dette ikke alltid er tilfelle i store IKT-prosjekter. – Manglende prosjektforståelse kan få store konsekvenser for sluttresultatet. ERP-leverandører er gode på økonomi og innkjøp, men langt fra spesialister på logistikk- og lagerprosesser. Nå som Astro WMS er på lufta, oppgraderer vi nå vårt ERP-system Microsoft Dynamics NAV.

Den største utfordringen er integrasjonen

Gulbrandsen kan fortelle at de største utfordringer i slike prosjekter er integrasjonen; å få to systemer til å snakke sammen. For å unngå slike fallgruver ble det gjennomført live testing av systemene, sier Gulbrandsen. Han er den første til å innrømme at Princess Gruppen kunne kommunisert sitt budskap bedre. – Men sett under ett har det ikke påvirket produksjonen og produktiviteten på lageret.

Valgte bort eget logistikksystem

Fordelen med Astro WMS er at det er logistikk- og lagerdrevet. Det var ikke tilfellet med vårt gamle logistikksystem, som ble kjørt som en tilleggsmodul i ERP-systemet, sier Gulbrandsen. – Lagerhåndteringssystemet fra Consafe Logistics er en standardløsning og kan tilpasses en hvilken som helst lager- og logistikkvirksomhet. Frem til nå har vi hatt full lagerproduksjon uten forsinkelser og feil. Vi har brukt mye tid på opplæring og nedsatte tidlig en egen superbrukergruppe med opplæringsansvar for øvrig lagerpersonell.

Suksessfaktoren med Consafe Logistics er at vi kan dra fordeler av suksessen andre kunder har oppnådd. Har vi f.eks. behov for en automatisk palleflytter, kan vi være sikre på at Consafe Logistics allerede har gjennomført integrasjonen hos en annen kunde, og at den er gjennomtestet, sier Gulbrandsen. Han mener Consafe Logistics besitter systemlogikken i bunn slik at man unngår prøving og feiling.

Økt kontroll over varebeholdningen

Princess Gruppens omni-kanal strategi krever at varebeholdningen på lageret, butikker og nettet stemmer til enhver tid. – Astro WMS fungerer utmerket på sentrallageret for ordreplukk, vareflyt og varekontroll. Etter hvert vil vi håndtere alle ordre i vår nettbutikk i Astro WMS, sier Gulbrandsen. Han er opptatt av å gi kundene en sømløs opplevelse hvor alt knyttes sammen og skaper en ensartet praksis, uavhengig av hvilken kanal og plattform de benytter. – Alle produkter, lagerstatuser og priser må være tilgjengelig både offline, online og i våre butikker. Våre kunder kan f.eks. bestille varene på nett og dra innom Princess butikken på City Nord i Bodø og hente varene. Interne undersøkelser viser at over 50 prosent av kunder som handler over nett, henter varene i våre fysiske butikker. De er ikke villig til å betale fraktomkostningene med å få dem hjemsendt, understreker han.

Meget sterkt merkevarenavn

Princess er et meget sterk merkevarenavn i det norske markedet og de er kjent for god logistikk. Vi er glade for at Princess Gruppen valgte oss som deres fremtidige sparringspartner på logistikk. De har vært gjennom en meget grundig utvelgelsesprosess. Derfor er vi meget ydmyke og stolte over at de foretrakk oss. Vi ser frem til å gjøre Princess ´s logistikk enda mer konkurransedyktig enn den allerede er i dag, sier salgssjef Ali Zeybek i Consafe Logistics.

Netthandelen øker

Eksplosiv netthandelsvekt i USA gjør at flere store supermarkeder legges ned. Eksperter spår en tilsvarende utvikling i Norge. – Vi ser at flere kunder orienterer seg på nett, men personlig tror jeg ikke vi får amerikanske tilstander i Norge. Vi har en helt annen logistikkstruktur og færre kjøpesentre enn i USA, sier Gulbrandsen. Han ønsker å trekke frem verdens råeste netthandelsaktør Amazon. – Selskapet kjøpte Whole Mart for å få en fysisk tilstedeværelse og komme inn i dagligvaremarkedet. De siste tallen fra Wall Mart (deres fysiske konkurrent) viser at det å kombinere fysiske butikker og netthandel også gir positive resultater. Etter min oppfatning viser disse eksemplene at den mest fremtidsrettede kombinasjonen være nett og butikk. Dette er en oppskrift vi følger til punkt og prikke. Vi vurderer også andre tjenester som å måle og henge opp gardiner hjemme hos kundene eller en tilbringertjeneste. Dette krever maksimal utnyttelse av våre forretnings- og lagerhåndteringssystemer. Sammen med Consafe Logistics skal vi møte kundenes behov på en optimal måte nå og fremtiden, avslutter han.