In de dynamische markt van fashion is smart warehousing een vereiste. Modexpress, voorheen bekend als CB Fashion, is als logistiek dienstverlener actief in de distributie van mode met klanten als NA-KD, Suitsupply, Ame­rica Today en vele anderen. Dagelijks leveren zij 50.000 zendingen aan online retailers, winkels en consumenten vanuit de zes eigen magazijnen. Achter de schermen wordt dit mogelijk gemaakt door het slim inzetten van tech­ nologie, data en mensen.

De wereld van fashion & lifestyle is continu in ontwikkeling. Black Fri­ day, Cyber Monday, flagship stores, online retail, snelle collectiewisse­ lingen en private labels. “De markt is zeer dynamisch en de klantvraag verandert voortdurend”, zegt Niek Fransen , Executive Director Opera­ tions. “De snelle ontwikkeling wordt bewerkstelligd door de technologie in e-commerce en de customer-cen­ tric-strategie van online retailers. Dit heeft natuurlijk ook impact op de logistieke dienstverlening en de ver­ anderprocessen. ”

ONLINE PLATFORMS EN CARRIERS

Logistieke processen worden be­ sproken, systemen worden onderling verbonden en data worden uitgewis­ seld. Dit is geen eenmalige oefening voor Modexpress, want ontwikkeling betekent verandering. Jaco Wobma, IT Manager: “Binnen de fashionbran­ che, voornamelijk voor B2C, zien wij snelle en duidelijke ontwikkelingen. Op dit moment is er bijvoorbeeld veel vraag naar de integratie van onze processen met de carriers van onze klanten. Daarnaast zien we stromen van leveringen via online platforms groeien. Zo zijn er de grote leverin­ gen aan het magazijn van de online platforms, zoals Weh kamp, Zalando en Asos en de stromen met klantspe­ cifieke leveringen via de online plat­ forms. Hierbij is er vraag naar aan­ gepaste labeling, verpakkingswijze en documentatie.” Met het gebruik van de Astro-WMS-oplossing worden er specifieke processen, data en documenten ingericht. “Wij zijn klant­ specifiek ingericht met generieke oplossingen”, vertelt Jaco Wobma.

Three colleagues standing in Modexpress warehouse

Niek Fransen (Executive Director Operations Modexpress) , Nabll Popalyar (Appllcatie Consultant Consafe Logistics) en Jaco Wobma (IT Manager Modexpress).

TOEPASSING VAN DATA

Smart warehousing wordt vaak geassocieerd met het gebruik van (big) data. “Er wordt veel over data gesproken, maar te weinig over de toepassing ervan”, stelt Nabil Popa­ lyar, WMS-consultant. Behalve de data-integratie voor klantwensen heeft Modexpress ook een datage­ dreven orderverzamelproces. “Wij maken gebruik van de WMS-data om onze efficientie te verhogen . Dit doen wij door het analyseren van het orderpatroon en op basis hiervan een specifieke batchsamenstelling te creeren. Ook maken wij gebruik van orderprofielen in drukke periodes om de logica van het sorteersysteem aan te passen om sneller te picken”, legt Jaco Wobma uit. Verder wordt er een RFID-oplossing ingezet in com­ binatie met de beschikbare data om de traceerbaarheid van de B2B-klan­ tenorders te vergroten. “Wij kunnen de klant exact vertellen welke tags, artikelen , aantal en variant in een doos zit door middel van de RFID­ tags”, zegt Jaco Wobma.

SMART WAREHOUSING

Klantspecifieke labeling, een ge­ avanceerd sorteersysteem, hangend transport en het efficiente orderver­ zamelproces zijn allemaal onderdeel van smart warehousing bij Modex­ press. “Ons sorteersysteem is gekop­ peld aan het Astro-WMS. Die koppe­ ling willen we nu ook maken met de RFID-tags om dit te combineren met cycle count”, zegt Niek Fransen. “Wij blijven sturen op het verhogen van efficientie en vergroten van voorraad­ betrouwbaarheid. In de toekomst willen we dan ook gaan kijken naar de toepassing van robotics in het orderverzamel- en aanvulproces.”